Wie zijn wij?

Het eHealth-platform is een federale overheidsinstelling die heeft als missie om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg, met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim.

Meer weten

Sectoraal comite

De afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid zal adviezen en machtigingen verlenen voor de gegevensuitwisselingen die via het eHealth-platform verlopen.