Wie zijn wij?

eHealth-platform is een federale overheidsinstelling met als missie de bevordering en ondersteuning van een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en respect van het medisch beroepsgeheim.

Meer weten

Support

Meer weten