Beraadslagingen

1 - 20 van de 781 resultaten
 • Beraadslaging nr. 17/120 van 19 december 2017, gewijzigd op 2 april 2019, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen inzake de ontwikkeling van het “Neuro-Pain platform” (webapplicatie).

  02/04/2019 - 445.74 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/178 van 4 december 2018, gewijzigd op 2 april 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel, het InterMutualistisch Agentschap en het UZ Leuven aan de Stichting Kankerregister voor de inschatting van herval bij borst- en gynaecologische kankerpatiënten aan de hand van administratieve gegevens.

  02/04/2019 - 250.08 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/062 van 2 april 2019 betreffende de mededeling van minimale psychiatrische gegevens afkomstig uit de erkende psychiatrische ziekenhuizen en gegevens afkomstig uit het Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan het IMA en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) teneinde onderzoek te voeren naar het medisch psychiatrisch verblijf en het opstellen van kwaliteitsindicatoren.

  02/04/2019 - 247.01 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/048 van 5 maart 2019 betreffende de mededeling van de sterftedatum en postcodehistoriek vanuit het Rijksregister aan de Stichting Kankerregister, met de tussenkomst van het eHealth-platform en het koppelen van deze gepseudonimiseerde gegevens met gezondheidsgegevens beschikbaar bij de Stichting Kankerregister in het kader van een onderzoeksproject rond de link tussen deelname aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker en (borstkankergerelateerde) mortaliteit.

  05/03/2019 - 269.84 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/115 van 19 december 2017, gewijzigd op 5 maart 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid, via het platform healthdata, in het kader van de implementatie van het “Oncofreezing”-register.

  05/03/2019 - 382.44 KB .pdf
 •  Beraadslaging nr 10/079 van 16 november 2010, gewijzigd op 15 mei 2012 en op 5 februari 2019, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata, in het kader van het belgisch register tdi (treatment demand indicator)

  14/02/2019 - 355.04 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/079 van 19 september 2017 (afdeling gezondheid) en van 3 oktober 2017 (afdeling sociale zekerheid), gewijzigd op 3 juli 2018 en 5 februari 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het intermutualistisch agentschap (ima), het belgisch mucoviscidose register, de mucovereniging en de mededeling van gepseudonimiseerde sociale persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan sciensano via het healthdata-platform in het kader van een studie over mucoviscidose (socioeconomic status and cystic fibrosis outcomes – sescfo)

  14/02/2019 - 594.2 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/028 van 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door sciensano aan de université libre de bruxelles (ulb) in het kader van een masterproef over de impact van obesitas op de gezondheidstoestand en het gebruik van gezondheidszorg

  14/02/2019 - 345.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/020 van 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door sciensano aan de université libre de bruxelles (ulb) in het kader van een masterthesis over een multilevel analyse van de risicofactoren voor obesitas

  14/02/2019 - 294.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 15/066 van 20 oktober 2015, gewijzigd op 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de dierengezondheid en de voedselveiligheid (sciensano) aan de vrije universiteit brussel

  14/02/2019 - 240.26 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/026 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 15 januari 2019, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de betrokken zorgactoren en de database BelRAI 2.0 (webapplicatie, webservice en mobile) met tussenkomst van het eHealth-platform.

  15/01/2019 - 428.61 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/117 van 19 november 2013, gewijzigd op 18 november 2014 en 15 januari 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het IMA, de FOD Volksgezondheid en de Directie van de operationele politionele informatie aan de Vrije Universiteit Brussel en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid in het kader van een wetenschappelijk onderzoek over de registratie en de kosten van verkeersongevallen (REKOVER).

  15/01/2019 - 280.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/084 van 21 december 2010, gewijzigd op 16 juni 2015 en op 15 januari 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het Healthdata-platform in het kader van het Belgische mucoviscidoseregister.

  15/01/2019 - 381.77 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/022 van 20 februari 2018, gewijzigd op 4 december 2018, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata.be, in het kader van een procedure artikel 81 voor de terugbetaling van het geneesmiddel Entresto (Novartis Pharma).

  04/12/2018 - 865.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/182 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen het Intermutualistisch Agentschap, de Stichting Kankerregister en de Universiteit Antwerpen in het kader van een studie naar de kwaliteit van coloscopieën.

  04/12/2018 - 278.06 KB .pdf
 • Beraadslaging 18/190 van 4 december 2018 met betrekking tot de toegangsmatrix in het kader van de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

  04/12/2018 - 93.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/192 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Gezondheidsenquête van 2013 vanwege het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aan de Universiteit van Liverpool voor een wetenschappelijk onderzoek (masterproef) naar het voorkomen van burnout bij de belgische bevolking van arbeidsactieve leeftijd en het verband met demografische, socio-economische factoren en factoren gerelateerd aan mentale gezondheid.

  04/12/2018 - 186.46 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/178 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel, het InterMutualistisch Agentschap en het UZ Leuven aan de Stichting Kankerregister voor de inschatting van herval bij borst- en gynaecologische kankerpatiënten aan de hand van administratieve gegevens.

  04/12/2018 - 241.14 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/104 van 22 oktober 2013, gewijzigd op 21 april 2015 en 6 november 2018, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door huisartsen aan het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde in het kader van een wetenschappelijk onderzoek over het effect van een elektronisch beslissingsondersteunende systeem op de zorg voor de patient.

  06/11/2018 - 358.72 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/130 van 6 november 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door FAMIFED en de organisaties van de gemeenschappen en de gewesten die bevoegd zijn voor het beheren en betalen van de gezinsbijslag aan het Federaal Agentschap voor de beroepsrisico’s FEDRIS in het kader van de schadeloosstelling van familieleden van personen overleden door een beroepsziekte of een asbestgerelateerde ziekte.

  06/11/2018 - 239.37 KB .pdf
1 - 20 van de 781 resultaten