Beraadslagingen

1 - 20 van de 791 resultaten
 • Beraadslaging nr. 16/019 van 15 maart 2016, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centre Communautaire de référence pour le dépistage des cancers, de Stichting Kankerregister, de Verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

  04/06/2019 - 633.3 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/022 van 20 februari 2018, gewijzigd op 4 juni 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform Healthdata.be, in het kader van een procedure artikel 81 voor de terugbetaling van het geneesmiddel Entresto (Novartis Pharma).

  04/06/2019 - 869.27 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/020 van 15 maart 2016, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers, de Stichting Kankerregister, de verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

  04/06/2019 - 734.69 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/037 van 18 april 2017, gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de berekening van de gebruiksdrempels voor de financiële tegemoetkoming aan de huisartsen en aan de tandheelkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers (geïntegreerde praktijkpremie).

  04/06/2019 - 321.08 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/021 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het healthdata platform, in het kader van een pilootstudie van een nationaal register voor de aandoeningen van de wervelkolom (Spine Tango)

  04/06/2019 - 658 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/074 van 7 mei 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van een ziekenhuisvrijstelling voor het gebruik van een geneesmiddel voor geavanceerde therapie geproduceerd door N. B.

  16/05/2019 - 209.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/068 van 7 mai 2019 met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, via het platform healthdata, in het kader van de oprichting van een register coronaire angioplastiek

  16/05/2019 - 490.76 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/070 van 7 mei 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata, in het kader van de oprichting van een register met betrekking tot de pre-exposure en post-exposure prophylaxis voor HIV aan de hand van een antiretrovirale therapie (register HIV-PEP/PREP)

  16/05/2019 - 288.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/076 van 7 mei 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door laboratoria voor pathologische anatomie en verzekeringsinstellingen aan het kankerregister voor de samenstelling van het cyto-histopathologie register en het gebruik ervan in het kader van het waals bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

  16/05/2019 - 337.97 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/097 van 3 juli 2018, gewijzigd op 7 mei 2019, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het platform healthdata.be, in het kader van de “surveillance van milieu-gerelateerde morbiditeit” (INTEGO-MILIEU).

  07/05/2019 - 583.91 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/120 van 19 december 2017, gewijzigd op 2 april 2019, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen inzake de ontwikkeling van het “Neuro-Pain platform” (webapplicatie).

  02/04/2019 - 445.74 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/178 van 4 december 2018, gewijzigd op 2 april 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel, het InterMutualistisch Agentschap en het UZ Leuven aan de Stichting Kankerregister voor de inschatting van herval bij borst- en gynaecologische kankerpatiënten aan de hand van administratieve gegevens.

  02/04/2019 - 250.08 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/062 van 2 april 2019 betreffende de mededeling van minimale psychiatrische gegevens afkomstig uit de erkende psychiatrische ziekenhuizen en gegevens afkomstig uit het Intermutualistisch Agentschap (IMA) aan het IMA en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit en Zorg (VIKZ) teneinde onderzoek te voeren naar het medisch psychiatrisch verblijf en het opstellen van kwaliteitsindicatoren.

  02/04/2019 - 247.01 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/048 van 5 maart 2019 betreffende de mededeling van de sterftedatum en postcodehistoriek vanuit het Rijksregister aan de Stichting Kankerregister, met de tussenkomst van het eHealth-platform en het koppelen van deze gepseudonimiseerde gegevens met gezondheidsgegevens beschikbaar bij de Stichting Kankerregister in het kader van een onderzoeksproject rond de link tussen deelname aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker en (borstkankergerelateerde) mortaliteit.

  05/03/2019 - 269.84 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/115 van 19 december 2017, gewijzigd op 5 maart 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid, via het platform healthdata, in het kader van de implementatie van het “Oncofreezing”-register.

  05/03/2019 - 382.44 KB .pdf
 •  Beraadslaging nr 10/079 van 16 november 2010, gewijzigd op 15 mei 2012 en op 5 februari 2019, betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata, in het kader van het belgisch register tdi (treatment demand indicator)

  14/02/2019 - 355.04 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/079 van 19 september 2017 (afdeling gezondheid) en van 3 oktober 2017 (afdeling sociale zekerheid), gewijzigd op 3 juli 2018 en 5 februari 2019, met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het intermutualistisch agentschap (ima), het belgisch mucoviscidose register, de mucovereniging en de mededeling van gepseudonimiseerde sociale persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de kruispuntbank van de sociale zekerheid aan sciensano via het healthdata-platform in het kader van een studie over mucoviscidose (socioeconomic status and cystic fibrosis outcomes – sescfo)

  14/02/2019 - 594.2 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/028 van 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door sciensano aan de université libre de bruxelles (ulb) in het kader van een masterproef over de impact van obesitas op de gezondheidstoestand en het gebruik van gezondheidszorg

  14/02/2019 - 345.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/020 van 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door sciensano aan de université libre de bruxelles (ulb) in het kader van een masterthesis over een multilevel analyse van de risicofactoren voor obesitas

  14/02/2019 - 294.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 15/066 van 20 oktober 2015, gewijzigd op 5 februari 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid, de dierengezondheid en de voedselveiligheid (sciensano) aan de vrije universiteit brussel

  14/02/2019 - 240.26 KB .pdf
1 - 20 van de 791 resultaten