Beraadslagingen

1 - 20 van de 766 resultaten
 • Beraadslaging nr. 18/022 van 20 februari 2018, gewijzigd op 4 december 2018, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata.be, in het kader van een procedure artikel 81 voor de terugbetaling van het geneesmiddel Entresto (Novartis Pharma).

  04/12/2018 - 865.92 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/182 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen het Intermutualistisch Agentschap, de Stichting Kankerregister en de Universiteit Antwerpen in het kader van een studie naar de kwaliteit van coloscopieën.

  04/12/2018 - 278.06 KB .pdf
 • Beraadslaging 18/190 van 4 december 2018 met betrekking tot de toegangsmatrix in het kader van de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

  04/12/2018 - 93.8 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/192 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Gezondheidsenquête van 2013 vanwege het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aan de Universiteit van Liverpool voor een wetenschappelijk onderzoek (masterproef) naar het voorkomen van burnout bij de belgische bevolking van arbeidsactieve leeftijd en het verband met demografische, socio-economische factoren en factoren gerelateerd aan mentale gezondheid.

  04/12/2018 - 186.46 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/178 van 4 december 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Technische Cel, het InterMutualistisch Agentschap en het UZ Leuven aan de Stichting Kankerregister voor de inschatting van herval bij borst- en gynaecologische kankerpatiënten aan de hand van administratieve gegevens.

  04/12/2018 - 241.14 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/104 van 22 oktober 2013, gewijzigd op 21 april 2015 en 6 november 2018, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door huisartsen aan het Academisch Centrum voor Huisartsengeneeskunde in het kader van een wetenschappelijk onderzoek over het effect van een elektronisch beslissingsondersteunende systeem op de zorg voor de patient.

  06/11/2018 - 358.72 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/130 van 6 november 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door FAMIFED en de organisaties van de gemeenschappen en de gewesten die bevoegd zijn voor het beheren en betalen van de gezinsbijslag aan het Federaal Agentschap voor de beroepsrisico’s FEDRIS in het kader van de schadeloosstelling van familieleden van personen overleden door een beroepsziekte of een asbestgerelateerde ziekte.

  06/11/2018 - 239.37 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/160 van 6 november 2018 over de toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la Santé (DGO5) van de Waalse Overheidsdienst voor het beheer van het kadaster van de plaatselijke mandatarissen.

  06/11/2018 - 183.33 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/134 van 6 november 2018 met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie Tewerkstelling en Arbeidsvergunningen van het Operationeel Directoraat-Generaal Economie, Werk en Onderzoek (DG06) van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de uitreiking van beroepskaarten aan buitenlanders die gemachtigd zijn om een zelfstandige beroepsactiviteit uit te oefenen op het Belgisch grondgebied.

  06/11/2018 - 88.35 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/094 van 7 november 2017, gewijzigd op 6 november 2018, over de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) in het kader van het onderzoeksproject “valorisering administratieve databanken inzake aanvullende pensioenen”

  06/11/2018 - 185.83 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/018 van 5 maart 2013, gewijzigd op 6 november 2018, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de directie Controle van het Wegvervoer van de FOD Mobiliteit en Vervoer door middel van de webtoepassing DOLSIS en de onlinediensten van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

  06/11/2018 - 265.43 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/132 van 6 november 2018 over de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven voor het onderzoeken van de arbeidsmarktdynamiek op de luchthaven van Zaventem.

  06/11/2018 - 123.7 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/156 van 6 november 2018 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Belgische gezondheidsenquête 2013 door Sciensano aan de UCL (Université Catholique de Louvain) in het kader van scripties over sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid, met inbegrip van geestelijke gezondheid; de gezondheidstoestand en de voornaamste risicofactoren; zorggebruik.

  06/11/2018 - 142.71 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/146 van 6 november 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan de dienst “Service des Transmissions d’Entreprises” van de “Direction Générale Opérationnelle de la Fiscalité” (DGO7) van de Waalse overheidsdienst voor de controle op de toekenning of het behoud van het verlaagd tarief voor de overdracht van onderneming bij schenking of bij erfopvolging.

  06/11/2018 - 157.11 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/154 van 6 november 2018 over de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan gemeentes en provincies voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen – online raadpleging van authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

   

  06/11/2018 - 230.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/035 van 3 april 2018, gewijzigd op 3 juli 2018 en op 6 november 2018, over de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Universiteit Antwerpen en de Université de Liège voor het meten, begrijpen en verminderen van de non-take-up van sociale rechten onder de belgische bevolking met een laag inkomen (project TAKE FOCUSED).

  06/11/2018 - 164.96 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/124 van 6 november 2018 betreffende de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de VZW FarmaFlux en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten via het healthdata-platform in het kader van het register belgian registery for substitution treatments (BRST) en van de latere verwerking van deze gegevens door de FOD Volksgezondheid.

  06/11/2018 - 405.9 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/136 van 6 november 2018 met betrekking tot de toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie Sociale Inspectie van het Operationeel Directoraat-Generaal Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst voor het controleren van zelfstandige buitenlandse werknemers.

  06/11/2018 - 87.52 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/008 van 2 februari 2016, gewijzigd op 7 juni 2016, op 4 april 2017, op 4 juli 2017, op 3 oktober 2017, op 3 april 2018 en op 6 november 2018, over de oprichting van de “buffer”-gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande.

  06/11/2018 - 598.21 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/148 van 6 november 2018 met betrekking tot de uitwisseling van identificatiegegevens tussen de Federale Pensioendienst (België) en het Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Italië) in het kader van de vaststelling van de pensioenrechten en de strijd tegen sociale fraude.

  06/11/2018 - 98.28 KB .pdf
1 - 20 van de 766 resultaten