Beraadslagingen

1 - 20 van de 726 resultaten
 •  Beraadslaging nr 11/088 van 18 oktober 2011, laatst gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van een zorgrelatie.

  03/07/2018 - 124.83 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/052 van 19 juli 2011, laatst gewijzigd op 3 juli 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen zorgverleners en tariferingsdiensten enerzijds en de verzekeringsinstellingen anderzijds met het oog op het bepalen van het verzekerbaarheidsstatuut van de betrokken patiënten en de berekening van het toepasselijk tarief in het kader van de derdebetalersregeling of de tenlasteneming van de zorg door het ocmw, en met het oog op het vermijden van een dubbele tenlasteneming van bepaalde kosten van ziekenhuisopnames

  03/07/2018 - 359.01 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/104 van 21 november 2017, gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het healthdata-platform in het kader van de kce trial – order sets for lab tests general practitioners (kce lab gp trial)

  03/07/2018 - 497.84 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/090 van 3 juli 2018 betreffende de mededeling van anonieme persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD volksgezondheid aan het UMC Sint-Pieter in het kader van een epidemiologisch onderzoek over het Tako-tsubo-syndroom.

  03/07/2018 - 113.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/086 van 20 september 2016, gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de koppeling van gecodeerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de stichting kankerregister aan gegevens van Statistics Belgium en de mededeling ervan in het kader van een wetenschappelijk onderzoek van de stichting kankerregister en een onderzoeksgroep van de VUB over het verband tussen socio-economische status of migratie en kankerincidentie, -overleving en -mortaliteit

  03/07/2018 - 174.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011, laatst gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het Hub & Metahubproject.

  03/07/2018 - 167.79 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/086 van 3 juli 2018 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) in het kader van een wetenschappelijke studie over Valproate.

  03/07/2018 - 106.18 KB .pdf
 • 18-021-n173-Spine Tango-gewijzigd op 3 juli 2018.pdf 03/07/2018 - 716.38 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/092 van 3 juli 2018 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Belgische gezondheidsenquête 2013 door het wetenschappelijk instituut volksgezondheid aan de vzw Eurotox in het kader van de socio-epidemiologische monitoring van het gebruik van alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen in de algemene bevolking in Wallonië en in het Brussels gewest.

  03/07/2018 - 133.94 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/016 van 18 februari 2014, laatst gewijzigd op 3 juli 2018, betreffende het reglement betreffende de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidssystemen verbonden via het verwijzingsrepertorium van het ehealth-platform

  03/07/2018 - 162.91 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/014 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017, op 19 september 2017 en op 5 juni 2018, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de creatie van een routeringsgids ten dienste van een veilige elektronische gegevensuitwisseling

  05/06/2018 - 118.3 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/073 van 5 september 2017 (afdeling sociale zekerheid) en van 19 september 2017 (afdeling gezondheid), gewijzigd op 5 juni 2018, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het project “Mult-eMediatt” (informatisering van het arbeidsongeschiktheidsattest)

  05/06/2018 - 238.27 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/075 van 5 juni 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van een onderzoek naar geriatrisch co-management en diens impact op het functioneren van oudere patiënten met cardiovasculaire problemen

  05/06/2018 - 185 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/080 van 5 juni 2018 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap en de algemene directie statistiek aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in het kader van het project HEASP (Health, Environment And Susceptible Populations)

  05/06/2018 - 2.39 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 15/009 van 17 februari 2015, laatst gewijzigd op 5 juni 2018, betreffende de generieke methode voor de uitwisseling van gecodeerde en niet-gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van healthdata.be en healthstat.be

  05/06/2018 - 1.6 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/046 van 19 juni 2012, laatst gewijzigd op 5 juni 2018, met betrekking tot de uitwisseling van gezondheidsgegevens via het Vitalink-platform

  05/06/2018 - 744.82 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/076 van 5 juni 2018 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen van de voedselconsumptiepeiling door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aan de K.U. Leuven in het kader van een onderzoek naar de variabiliteit in de consumptie van eiwitbronnen

  05/06/2018 - 449.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/082 van 5 juni 2018 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig van het Intermutualistisch agentschap (IMA) in het kader van een studie naar het persistent gedrag van huisartsen in welbepaalde behandelingsbeslissingen.

  05/06/2018 - 222.75 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/067 van 15 mei 2018 betreffende de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het Healthdata platform in het kader van de pilootprojecten geïntegreerde zorg onder begeleiding van het FAITH consortium

  15/05/2018 - 909.61 KB .pdf
 • Beraadslaging nr 18/064. van 15 mei 2018 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de Belgische gezondheidsenquête 2013 door het wetenschappelijk instituut volksgezondheid aan de Université Catholique de Louvain (UCL) voor het verrichten van een wetenschappelijk onderzoek over de ongelijkheid van tewerkstellingsbarrières voor 50-plussers die verband houden met de gezondheid

  15/05/2018 - 189.43 KB .pdf
1 - 20 van de 726 resultaten