Beraadslagingen

1 - 20 van de 734 resultaten
 • Beraadslaging nr. 18/090 van 3 juli 2018, gewijzigd op 4 september 2018, betreffende de mededeling van geanonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD Volksgezondheid aan het UMC Sint-Pieter in het kader van een epidemiologisch onderzoek over het Tako-Tsubo-syndroom.

  04/09/2018 - 112.71 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/094 van 22 oktober 2013, gewijzigd op 17 november 2015 en op 4 september 2018, met betrekking tot de verwerking van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in het kader van het initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie in de multidisciplinaire Diabetische voetklinieken (IKED-Voet) via tussenkomst van het healthdata-platform.

  04/09/2018 - 367.75 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/109 van 4 september 2018 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het healthdata.be platform, “Real World Evidence » (RWE) voor Blincyto (Amgen) in het kader van een “artikel 81-procedure” voor de terugbetaling van BLINCYTO.

  04/09/2018 - 360.98 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/105 van 4 september 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen afkomstig uit de belgische gezondheidsenquête 2013 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid aan de “Haute Ecole de Gestion” van Genève in het kader van een studie over de invloed van socio-economische factoren bij de keuze van de soort van preventie.

  04/09/2018 - 193.5 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/101 van 4 september 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, afkomstig van de Algemene Directie Statistiek (SILC enquête), het InterMutualistische Agentschap (IMA) en de datawarehouse arbeidsmarkt van de Kruispuntbank van Sociale Zekerheid (DWH KSZ) aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van het project “the performance of The Belgian health system”

  04/09/2018 - 403.51 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/027 van 16 juni 2009, gewijzigd op 15 juli 2014 en 4 september 2018, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-23 "evaluatie van het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken”

  04/09/2018 - 411.98 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/108 van 4 september 2018 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid via het healthdata-platform in het kader van de oprichting van een register met betrekking tot de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD-register).

  04/09/2018 - 605.69 KB .pdf
 •  Beraadslaging nr 11/088 van 18 oktober 2011, laatst gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van een zorgrelatie.

  03/07/2018 - 124.83 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/104 van 21 november 2017, gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het healthdata-platform in het kader van de kce trial – order sets for lab tests general practitioners (kce lab gp trial)

  03/07/2018 - 497.84 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/052 van 19 juli 2011, laatst gewijzigd op 3 juli 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen zorgverleners en tariferingsdiensten enerzijds en de verzekeringsinstellingen anderzijds met het oog op het bepalen van het verzekerbaarheidsstatuut van de betrokken patiënten en de berekening van het toepasselijk tarief in het kader van de derdebetalersregeling of de tenlasteneming van de zorg door het ocmw, en met het oog op het vermijden van een dubbele tenlasteneming van bepaalde kosten van ziekenhuisopnames

  03/07/2018 - 359.01 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/090 van 3 juli 2018 betreffende de mededeling van anonieme persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD volksgezondheid aan het UMC Sint-Pieter in het kader van een epidemiologisch onderzoek over het Tako-tsubo-syndroom.

  03/07/2018 - 113.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/086 van 20 september 2016, gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de koppeling van gecodeerde persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de stichting kankerregister aan gegevens van Statistics Belgium en de mededeling ervan in het kader van een wetenschappelijk onderzoek van de stichting kankerregister en een onderzoeksgroep van de VUB over het verband tussen socio-economische status of migratie en kankerincidentie, -overleving en -mortaliteit

  03/07/2018 - 174.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011, laatst gewijzigd op 3 juli 2018, met betrekking tot de nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het Hub & Metahubproject.

  03/07/2018 - 167.79 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/086 van 3 juli 2018 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) aan het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) in het kader van een wetenschappelijke studie over Valproate.

  03/07/2018 - 106.18 KB .pdf
 • 18-021-n173-Spine Tango-gewijzigd op 3 juli 2018.pdf 03/07/2018 - 716.38 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/092 van 3 juli 2018 met betrekking tot de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen uit de Belgische gezondheidsenquête 2013 door het wetenschappelijk instituut volksgezondheid aan de vzw Eurotox in het kader van de socio-epidemiologische monitoring van het gebruik van alcohol, drugs en psychotrope geneesmiddelen in de algemene bevolking in Wallonië en in het Brussels gewest.

  03/07/2018 - 133.94 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/016 van 18 februari 2014, laatst gewijzigd op 3 juli 2018, betreffende het reglement betreffende de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen gezondheidssystemen verbonden via het verwijzingsrepertorium van het ehealth-platform

  03/07/2018 - 162.91 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/097 van 3 juli 2018 betreffende de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via het platform healthdata.be, in het kader van de “surveillance van milieu-gerelateerde morbiditeit” (Intego-milieu)

  03/07/2018 - 540.66 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/014 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017, op 19 september 2017 en op 5 juni 2018, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de creatie van een routeringsgids ten dienste van een veilige elektronische gegevensuitwisseling

  05/06/2018 - 118.3 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/073 van 5 september 2017 (afdeling sociale zekerheid) en van 19 september 2017 (afdeling gezondheid), gewijzigd op 5 juni 2018, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het project “Mult-eMediatt” (informatisering van het arbeidsongeschiktheidsattest)

  05/06/2018 - 238.27 KB .pdf
1 - 20 van de 734 resultaten