Beraadslagingen

1 - 20 van de 806 resultaten
 • Beraadslaging nr. 19/174 van 1 oktober 2019 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens afkomstig van de permanente steekproef (IMA), Vesta en het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) teneinde onderzoek te voeren naar de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de doelgroep van en het budget noodzakelijk voor de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

  01/10/2019 - 334.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/166 van 1 oktober 2019 met betrekking tot het reglement tot vaststelling van de criteria voor de toepassing van een cirkel van vertrouwen door een organisatie in het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens.

  01/10/2019 - 175.48 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/120 van 19 december 2017, gewijzigd op 2 april 2019 en 1 oktober 2019, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen inzake de ontwikkeling van het “Neuro-Pain platform” (webapplicatie).

  01/10/2019 - 449.32 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/119 van 19 december 2017, gewijzigd op 3 september 2019 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het Intermutualistisch Agentschap aan Sciensano (vroeger: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) met het oog op de koppeling ervan met gepseudonimiseerde persoonsgegevens betreffende de gezondheidsenquête 2013 in het kader van een wetenschappelijk en statistisch onderzoek.

  03/09/2019 - 375.26 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/062 van 20 juli 2010, laatst gewijzigd op 3 september 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het Healthdata-platform in het kader van het Belgische Register van Neuromusculaire Aandoeningen (BNMDR).

  03/09/2019 - 413.05 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/148 van 3 september 2019 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap en de Stichting Kankerregister in het kader van een farmaco-epidemiologische studie na de verlening van de vergunning voor lixisenatide en andere “glucagon like peptide-1 receptor agonists”.

  03/09/2019 - 311.51 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/152 van 3 september 2019 betreffende het gebruik van elektronische identificatiemiddelen aangeboden door priveorganisaties in het kader van de basisdienst ‘Geintegreerd gebruikers- en toegangsbeheer’ van het eHealth-platform in samenwerking met de federale authenticatiedienst van de FOD BOSA.

  03/09/2019 - 351.77 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/150 van 3 september 2019 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de Technische Cel aan Sciensano in het kader van de studie “AntiMicrobial consumption data of Belgian hospitals linked with DIAgnoses” (AM-DIA project).

  03/09/2019 - 582.55 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/156 van 3 september 2019 met betrekking tot de uitwisseling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het RIZIV, via het platform Healthdata, in het kader van het register “Implantable Continuous Glucose Monitoring System”.

  03/09/2019 - 816.24 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 09/027 van 16 juni 2009, gewijzigd op 15 juli 2014, 4 september 2018 en 3 september 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in het kader van studie nr 2008-23 "evaluatie van het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken”.

  03/09/2019 - 453.7 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 13/091 van 17 september 2013, laatst gewijzigd op 2 juli 2019, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de laboratoria voor pathologische anatomie en de ziekenfondsen aan de Stichting Kankerregister, met het oog op het opzetten van het colorectaal cyto-histopathologieregister en het gebruik ervan in het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker door de Vlaamse Gemeenschap.

  02/07/2019 - 474.58 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/106 van 20 november 2012, laatst gewijzigd op 2 juli 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door laboratoria voor pathologische anatomie en verzekeringsinstellingen aan het Kankerregister voor de samenstelling van het cyto-histopathologie register en het gebruik ervan in het kader van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

  02/07/2019 - 469.12 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/120 van 2 juli 2019 betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen aan de Vrije Universiteit Brussel onderzoeksgroep Interuniversity Centre for Health Economics Research (I-CHER), vanwege de FOD Volksgezondheid, het datawarehouse van de kruispuntbank van sociale zekerheid en het intermutualistisch agentschap, in het kader van een onderzoek naar de impact van een hersenletsel (epidemiologisch, maatschappelijke kost, re-integratie van patiënten op de arbeidsmarkt).

  02/07/2019 - 282.41 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 14/115 van 16 december 2014, laatst gewijzigd op 2 juli 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centrum voor Kankeropsporing, de Stichting Kankerregister en de Verzekeringsinstellingen in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

  02/07/2019 - 582.39 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/019 van 15 maart 2016, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centre Communautaire de référence pour le dépistage des cancers, de Stichting Kankerregister, de Verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

  04/06/2019 - 633.3 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/022 van 20 februari 2018, gewijzigd op 4 juni 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform Healthdata.be, in het kader van een procedure artikel 81 voor de terugbetaling van het geneesmiddel Entresto (Novartis Pharma).

  04/06/2019 - 869.27 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 16/020 van 15 maart 2016, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers, de Stichting Kankerregister, de verzekeringsinstellingen en het Intermutualistisch Agentschap in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker georganiseerd door de Franse Gemeenschap.

  04/06/2019 - 734.69 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/037 van 18 april 2017, gewijzigd op 4 juni 2019, betreffende de mededeling van persoonsgegevens aan en door het eHealth-platform in het kader van de berekening van de gebruiksdrempels voor de financiële tegemoetkoming aan de huisartsen en aan de tandheelkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers (geïntegreerde praktijkpremie).

  04/06/2019 - 321.08 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 18/021 van 20 februari 2018, laatst gewijzigd op 4 juni 2019, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het healthdata platform, in het kader van een pilootstudie van een nationaal register voor de aandoeningen van de wervelkolom (Spine Tango)

  04/06/2019 - 658 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 19/074 van 7 mei 2019 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen in het kader van een ziekenhuisvrijstelling voor het gebruik van een geneesmiddel voor geavanceerde therapie geproduceerd door N. B.

  16/05/2019 - 209.03 KB .pdf
1 - 20 van de 806 resultaten