Beraadslagingen

1 - 20 van de 940 resultaten
 • Beraadslaging nr. 23/068 van 7 maart 2023 met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, verworven bij de ScreenUrSelf-studie met de gegevens van de Stichting Kankerregister in het kader van hun onderzoek.

  Beraadslaging 23/068 van 07/03/2023 - 1.07 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/064 van 7 maart 2023 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, via het platform healthdata.be, in het kader van de procedure “Hoofdstuk IV” voor de terugbetaling van het geneesmiddel Ofev.

  Beraadslaging 23/064 van 07/03/2023 - 409.65 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/032 van 7 maart 2023 betreffende de uitwisseling en koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en de Belgische Zorgcentra na seksueel geweld aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het platform van healthdata.be en healthstat.be in het kader van een monitoring en evaluatie.

  Beraadslaging 23/032 van 07/03/2023 - 215.68 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/072 van 7 maart 2023 met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, verworven bij een studie van de KU Leuven met de gegevens van de dienst IT UZL en Statbel in het kader van hun onderzoek.

  Beraadslaging 23/072 van 07/03/2023 - 426.77 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 10/062 van 20 juli 2010, laatst gewijzigd op 7 februari 2023, met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door het healthdataplatform in het kader van het Belgische Register van Neuromusculaire aandoeningen (BNMDR)

  Beraadslaging 10/062 van 07/02/2023 - 881.03 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/014 van 7 februari 2023 betreffende de inzameling en de terbeschikkingstelling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via Be-HERA in het kader van de rapportering van de nationale referentie centra voor humane microbiologie (NRC-rapportering)

  Beraadslaging 23/014 van 07/02/2023 - 620.98 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/046 van 7 februari 2023 met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, via het platform healthdata, in het kader van de oprichting van de Orthopride registers

  Beraadslaging 23/046 van 07/02/2023 - 500.87 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/008 van 7 februari 2023 met betrekking tot de koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, verworven bij de klinische studie met als titel ‘Precision care for patients with obstructive lung diseases in the general population’, aan de gegevens van het Intermutualistisch Agentschap en de MZG database van de fod volksgezondheid en de mededeling ervan aan de faculteit farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Gent in het kader van hun onderzoek

  Beraadslaging 23/008 van 07/02/2023 - 1.67 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 21/132 van 20 juli 2021, gewijzigd op 7 februari 2023, betreffende de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap en de Stichting Kankerregister aan Sciensano in het kader van de studie “Attributable Costs of Cancer”

  Beraadslaging 21/132 van 07/02/2023 - 294.68 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/044 van 7 februari 2023 met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de ziekenhuizen en het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, via het platform healthdata, in het kader van de terugbetaling van hartkleppen

  Beraadslaging 23/044 van 07/02/2023 - 452.97 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/010 van 7 februari 2023 met betrekking tot de communicatie en koppeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap aan de KU Leuven in het kader van een studie aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen over de impact van tijdelijke residentiële zorg op het verloop van het zorgtraject van ouderen

  Beraadslaging 23/010 van 07/02/2023 - 269.83 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 23/012 van 10 januari 2023 met betrekking tot de verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap en de KU Leuven in het kader van de studie “EPCAP (Evaluation of Primary Care Psychology)”

  Beraadslaging 23/012 van 10/01/2023 - 328.65 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/284 van 22 december 2022 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door STATBEL en van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door het Intermutualistisch Agentschap aan het KCE in het kader van een socio-economische studie over ongelijke en onbillijke financiering van de gezondheidszorg in België.

  Beraadslaging 22/284 van 22/12/2022 - 1.08 MB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/312 van 22 december 2022 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de ziekenhuizen aan het RIZIV en de Spine Society of Belgium via het platform healthdata.be in het kader van de terugbetaling van chirurgische ingrepen aan de wervelkolom.

  Beraadslaging 22/312 van 22/12/2022 - 735.37 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/310 van 6 december 2022 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door FEDRIS, de KSZ, Statbel, het intermutualistisch agentschap en de KU Leuven in het kader van de evaluatie van het preventieprogramma ten behoeve van werknemers met rugpijn door de UGent

  Beraadslaging 22/310 van 06/12/2022 - 951.31 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 17/010 van 21 februari 2017, gewijzigd op 18 juli 2017 en 6 december 2022, betreffende de inzameling en de terbeschikkingstelling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen via de BE-HERA architectuur in het kader van de opvolging van infectieuze aandoeningen door een netwerk van laboratoria (EPILABO).

  Beraadslaging 17/010 van 06/12/2022 - 589.36 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/178 van 6 december 2022, met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen tussen de Brusselse verzekeringsinstellingen en de HZIV enerzijds en de rusthuizen, de woonzorgcentra, de centra voor dagverzorging anderzijds in het kader van de elektronische facturatie en toegang tot de gegevens van hun leden via Iriscarenet.

  Beraadslaging 22/178 van 06/12/2022 - 307.66 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/304 van 6 december 2022 met betrekking tot de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de FOD Volksgezondheid aan Sciensano en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) in het kader van het opstellen van kwaliteitsindicatoren betreffende nosocomiale infecties

  Beraadslaging 22/304 van 06/12/2022 - 224.4 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 12/046 van 19 juni 2012, laatst gewijzigd op 8 november 2022, met betrekking tot de uitwisseling van gezondheidsgegevens via het Vitalink-platform

  Beraadslaging 12/046 van 08/11/2022 - 914.24 KB .pdf
 • Beraadslaging nr. 22/258 van 8 november 2022 met betrekking tot de mededeling van anonieme gegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de KSZ en de mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens die de gezondheid betreffen door de Stichting Kankerregister, het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) aan de universiteit gent en aan sciensano in het kader van de studie ESSAG

  Beraadslaging 22/258 van 08/11/2022 - 637.7 KB .pdf
1 - 20 van de 940 resultaten