RSS feeds

Nieuws RSS
Kalender RSS
Services
Architectures RSS
Beveiligde elektronische brievenbus (eHealthBox) RSS
CIVICS RSS
eHealth-certificaten RSS
eHealth-certificaten - passeport RSS
Hoofdstuk IV RSS
CoBRHA - Common Base Registry for HealthCare Actor RSS
Codering, anonimisering en TTP RSS
Coördinatie van elektronische deelprocessen RSS
DICS - Drug Information Consultation System RSS
Data Attribute Service - Web service RSS
Elektronische datering (timestamping) RSS
Directory RSS
Globaal Medisch Dossier Webservice RSS
Emergency Medical Service Registry (EMSR) - Ambureg webservice RSS
Registratie van de softwarepakketten RSS
Testomgevingen RSS
IAM (Identity & Access Management) RSS
IrisCareNet - MemberData RSS
MediPrima – Gegevensbank van beslissingen opgevolgd door de OCMW's RSS
Mult-eMediatt RSS
MyCareNet - Verzekerbaarheid (Apothekers) RSS
MyCareNet - Raadpleging van de tarieven RSS
MyCareNet - Elektronische consultatie van de verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door de zorgverleners en de zorginstellingen RSS
MyCareNet - Gegevens van het Lid RSS
MyCareNet – eAttest RSS
Hybride methode eHealth certificaataanvraag voor buitenlandse zorgverleners, niet woonachtig in België (zonder eID kaart), actief in de Belgische gezondheidssector RSS
Serviceniveaus RSS
PCR Test Prescription RSS
Omschakeling naar SHA2 eHealth-certificaten RSS
Portal RSS
QERMID ORTHOpride webservices RSS
QERMID Tuco web services RSS
CTR - Centraal Traceerbaarheidsregister RSS
Registry RSS
Releases Management RSS
Verwijzingsrepertorium (Hubs &Metahub) RSS
ABIMD - Authentieke Bron van Implanteerbare Medische Hulpmiddelen RSS
ABGD - Authentieke Bron van Genotificeerde Distributeurs RSS
SMUREG WS SDS RSS
Dienst Abonnement op medische huizen RSS
Beheer van de therapeutische uitsluitingen van zorgverleners RSS
BelRAI (Belgian Resident Assessment Instrument) webservices RSS
Standards RSS
Systeem voor end-to-end vercijfering RSS
Informatieveiligheid & Privacy RSS
UPPAD RSS
VSB RSS
Vaccination Codes Database RSS
WS CBSS DossierNumberGeneration RSS
Webservices ConsultRR RSS
Welcome Pack RSS
eAgreement RSS
eBirth web services RSS
eHealth Addressbook Consultation Webservice RSS
eHealth Business Continuity Plan RSS
eHealth Care Links RSS
eHealth Id Support - Web service RSS
eHealth Therapeutic Links RSS
eHealth platform services connectors RSS
eHealthConsent RSS
Andere pagina's RSS