eHealth Platform : Directoryhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-directoryDirectory WS - Cookbookhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/4176fe290fb470639c7295ac15ba7ee8?filename=Directory%20WS%20Cookbook%20v1.11%20dd%2021102019.pdf<p>Met deze directory kunnen nieuwe projecten, zoals de administratieve vereenvoudiging, specifieke informatie ophalen die niet in andere authentieke bronnen aanwezig is. Het is een register dat actoren opslaat die gedurende een bepaalde periode aan elkaar zijn gekoppeld en die kunnen worden geraadpleegd via de DAta Attribute Service (DAAS). Met de Directory WS kunnen bevoorrechte partners gegevens hier aan toevoegen. Met de functionele de en technische informatie uit dit cookbook kan een gebruiker deze dienst te integreren en te gebruiken.</p>Mon, 21 Oct 2019 04:20:50 +0200platform_asset:4176fe290fb470639c7295ac15ba7ee8:2019/10/21Cookbook