eHealth Platform : VSBhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-vsb<p>De Vlaamse regering wenst de financi&euml;le tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen (MOHM) en ouderenvoorzieningen (WZC) in te kantelen in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).&nbsp;&nbsp;</p>SOA – Error Guidehttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 05:00:35 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatifMyVSBNet Insurability - SSOhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWSJ1L3SJW4b-4n3_BQW?filename=MyVSBNet%20Insurability%20SSO%20-%20v1.1%20dd%2010032021.pdf<p>Dit document geeft een overzicht van het profiel en de stapsgewijze implementatie voor de configuratie van de beveiliging van een nieuwe toepassing met de SSO@eHealth.</p>Wed, 10 Mar 2021 05:00:35 +0100platform_asset:AWSJ1L3SJW4b-4n3_BQW:2021/03/10Specification SSOMyVSBNet Insurability WS - Cookbookhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWSJzAnOJW4b-4n3_BQV?filename=MyVSBNet%20Insurability%20WS%20-%20Cookbook%20v1.2%20dd%2008032021.docx.pdf<p>Met de MyVSBNet (Vlaamse Sociale Bescherming) Insurability WS kunnen de zorgaanbieders elektronisch een verzoek om verzekerbaarheid VSB doen om te weten of een persoon al dan niet verzekerd is, met een opgave van de reden van niet-verzkerbaarheid. De zorgverlener dient een SAML-token aan te vragen bij de eHealth Secure Token Service alvorens beroep te doen op de de Generic Insurability Service.</p>Mon, 08 Mar 2021 05:00:35 +0100platform_asset:AWSJzAnOJW4b-4n3_BQV:2021/03/08Cookbook