eHealth Platform : eHealthConsenthttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-ehealthconsentSOA – Error Guidehttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXo89DzFyLwYq_7rrypg?filename=SOA%20-%20Error%20Guide%20v1.0%20dd%2010062021.pdf<p>Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.</p>Thu, 10 Jun 2021 19:33:45 +0200platform_asset:AXo89DzFyLwYq_7rrypg:2021/06/10Document informatifConsent WS SOAP - Cookbookhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/7cd655bc5f9ec7be387cfbc2d8710b5d?filename=Consent%20WS%20-%20Cookbook%20-%20v2.1%20dd%2011022020.pdf<p>Dit document beschrijft het beheer van de dienst &laquo; Ge&iuml;nformeerde toestemming van de pati&euml;nt&rdquo; zoals die door het eHealth-platform wordt aangeboden. In dit cookbook worden de structuur en de inhoudelijke aspecten van mogelijke aanvragen en antwoorden uitgelegd om de IT-afdeling toe te laten de WS call te ontwikkelen en te gebruiken.</p>Thu, 11 Feb 2021 19:33:45 +0100platform_asset:7cd655bc5f9ec7be387cfbc2d8710b5d:2021/02/11CookbookConsent JSON Swaggerhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AXBX0qEuix91GfOxgzxV?filename=Consent_swagger.json<p>Dit bestand is de Consent JSON/Swagger die de interface van de REST-service beschrijft.</p>Tue, 18 Feb 2020 19:33:45 +0100platform_asset:AXBX0qEuix91GfOxgzxV:2020/02/18Document informatifeHealthConsent WS SLAhttp://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/bc3bde7c1124646556949d55b44d93cb?filename=SLA%20CONSENT%20v1_2%20dd%2004042019.pdf<p>Het doel van dit document is het defini&euml;ren van het dienstverleningsniveau voor het geheel van de diensten die worden aangeboden door de web service Consent. Het legt de vorm en het niveau van de minimale dienstverlening vast zoals aangeboden door het eHealth-platform, bepaalt de meetmethoden en de doelstellingen op lange termijn.&nbsp;</p>Thu, 04 Apr 2019 19:33:45 +0200platform_asset:bc3bde7c1124646556949d55b44d93cb:2019/04/04Service Level agreement/SLA