Terug: Wie zijn wij?

Missies

Als openbare instelling heeft het eHealth-platform de missie om:

  • een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg,
  • met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim.

en daardoor:

  • de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking te optimaliseren,
  • de veiligheid van de patiënt te optimaliseren,
  • de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te vereenvoudigen, en
  • het gezondheidszorgbeleid degelijk te ondersteunen.