Wie zijn wij?

Het eHealth-platform is een federale overheidsinstelling die heeft als missie om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg, met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim.

Daardoor moet het eHealth-platform in belangrijke mate bijdragen tot een optimalisering van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en van de veiligheid van de patiënt, tot een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg en tot een degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid.