Wie zijn wij?

eHealth-platform is een federale overheidsinstelling met als missie de bevordering en ondersteuning van een goed georganiseerde, ondelinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg, met de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en respect van het medisch beroepsgeheim.

Daardoor moet eHealth-platform in belangrijke mate bijdragen tot een optimalisering van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en van de veiligheid van de patiënt, tot een vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg en tot een degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid.