Organisatie

Het Beheerscomité van het eHealth-platform beheert de instelling.

Het Overlegcomité met de gebruikers staat het Beheerscomité van het eHealth-platform bij in de vervulling van zijn opdrachten.

Binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is een Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid opgericht dat toeziet op de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van gezondheidsgegevens.