Overlegcomité

eHealth-platform is bedoeld voor alle actoren uit de gezondheidszorg: zorgverleners en zorginstellingen, patiënten, ziekenfondsen, overheidsinstellingen, gewesten en gemeenschappen, enz.

De verschillende stakeholders en gebruikers van eHealth-platform worden vertegenwoordigd binnen een Overlegcomité.

Het Overlegcomité ondersteunt het Beheerscomité. In die rol moet het:

 • initiatieven aandragen die de elektronische dienstverlening bevorderen en bestendigen voor iedereen actief in de gezondheidszorg,
 • maatregelen voorstellen voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens,
 • maatregelen voorstellen voor een administratieve vereenvoudiging voor iedereen die actief is in de gezondheidszorg.

De Voorzitster

 • Marleen Finoulst

Stemgerechtigde leden

 • M. Daunno

 • F. Van Dooren

 • A. Derom

 • T. Fiers

 • S. Hanson

 • P. Jongen

 • D. Du Boullay

 • C. Ronlez

 • A. Vandenberghe

 • E. Bellon

 • S. Van Eygen

 • L. Dauginet

 • A. Conrath

 • F. Depauw

 • P. Cools

 • J-Y. Ledune

 • G. Di Leto

 • B. Bolle

 • M. Mellaerts

 • B. Pirsoul

 • S. Lanoy 

 • K. Neyens

Leden met raadgevende stem

 • V. Eggermont

 • C. de Bray

 • A. Dreuw

 • S Matterazzo

 • W. De Jonghe

 • D. Dejonckheere

 • I. Van der Brempt

 • T. Duvillier

 • B. Stubbe

 • F. Robben