Beheerscomité

Het Beheerscomité van het eHealth-platform bestaat uit een voorzitter en 31 leden die benoemd worden door de Koning voor een periode van zes jaar.

Bestuursovereenkomst 2016-2018 (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Aanhangsel 2019-2020 (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Aanhangsel 2021 (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

De Voorzitter:

 • Jacques de Toeuf

De leden (+ plaatsvervanger)

 • Van Imschoot Mick/Bonnewyn Carina
 • Delcourt Fabien/Conrath Alain
 • Engels Bob/Depauw Frédéric
 • Miclotte Christine/Dauginet Laurence
 • Allein Jacques/Boverie Renaud
 • Van Gestel Karina/Vandekerckhove Inge
 • Verertbruggen Patrick/Cools Pierre
 • Perdieus Paul/De Rocker Hendrik 
 • Du Boullay Didier/Vandenberghe André
 • Derom Alin/Van Hoorde Pierre
 • Raeymaekers Peter/Van den Bosch Bart
 • Raemaekers Jan/Jongen Philippe
 • Smeets Yves/Herbaux Denis
 • Van Gansbeke Hendrik/Hanson Stefaan
 • De Cock Jo/Collin Benoit
 • Stubbe Brecht/Daubie Mike
 • Gubbels André/ De Cuyper Thierry
 • Van Der Brempt Isabelle /Léonard Christian
 • Auwers Tom /Nys Kurt
 • Devriese Stephan/Camberlin Cécile
 • De Cuyper Xavier/Giloteau Pascal
 • Leunckens Ivan/ Deneyer Michel
 • Marinus Rien/ Nicolas Arnaud
 • De Vidts Björn/ Pletinckx Sven
 • Dejonckheere Dominique
 • Belpaire Joëlle/ Eggermont Virginie
 • Libertiaux Marina/ Husden Yolande
 • Sitarz Caroline/De Clercq Etienne
 • Henz Sara/Cormann Karin
 • Meert Bart
 • Warlop Louis / Cabooter Koen
 • Meesters Koen/Léonard Anne
 • Borsu Philippe
 • Finoulst Marleen

Het Beheerscomité moet onder meer

 • de strategie en visie van de instelling goedkeuren
 • het ontwerp van begroting opmaken en toezicht houden op de uitvoering ervan
 • de jaarrekening van ontvangsten en uitgaven opmaken
 • de actieve en passieve toestand op 31 december van de instelling opmaken