Testomgevingen

Alles over deze dienst

Wie gebruik wil maken van de basisdiensten van het eHealth-platform of van eGezondheidsdiensten aangeboden door andere actoren, zoals ziekenhuisnetwerken, gezondheidskluizen, ziekenfondsen of Recip-e, beschikt over testomgevingen bij het eHealth-platform of die onderscheiden actoren. Door het gebruik van die testomgevingen kan worden nagegaan of de interactie tussen de zelf ontwikkelde software en deze diensten correct verloopt en voldoet aan de gedefinieerde specificaties inzake interoperabiliteit en informatieveiligheid. Hieronder vindt u links naar de beschikbare test- of acceptatieomgevingen.