2331 resultaten

CoBRHA - Common Base Registry for HealthCare Actor

AUTHENTIEKE BRONNEN

CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actor) is de gemeenschappelijke database van de openbare instellingen die bevoegd zijn voor de erkenning van de actoren in de gezondheidszorg in België.

Coördinatie van elektronische deelprocessen

BASISDIENSTEN

Deze dienst is gericht op de harmonieuze en flexibele integratie van de verschillende diensten (basisdiensten en toepassingen) binnen een bepaald gegevensuitwisselingssysteem.

eHealth-certificaten

BASISDIENSTEN

De certificaten die uitgereikt worden door het eHealth-platform laten toe aan een persoon of een organisatie om zich te authentiseren als zorgverlener of erkende instelling.

Welcome Pack

WELCOME PACK

Het eHealth-platform stelt de partners een gedetailleerde inventaris ter beschikking met de nodige informatie voor de integratie van zijn verschillende diensten. Deze catalogus omvat alles 'wat men moet weten', 'wat men dient te begrijpen' en 'wat men dient te voorzien' alvorens een project op te starten. Het bevat ook alle nuttige contactadressen.

MyCareNet - MemberData

ONLINEDIENSTEN

Via de dienst « MemberData » kan een gemachtigde instelling of zorgverlener informatie van de zorggebruiker raadplegen die nodig is voor het correct factureren of leveren van verstrekkingen/producten.

Toolbox

INFORMATIEVEILIGHEID & PRIVACY

Hoewel het merendeel van de informaticarisico’s vermeden kan worden of opgelost kan worden dankzij aangepaste veiligheidstools, blijft het belangrijk dat de medewerkers de risico’s en oplossingen ten volle begrijpen, aangezien de “menselijke fout” de zwakke plek is die het vaakst uitgebuit wordt. Daarom stellen de federale instellingen van volksgezondheid didactische en pedagogische tools ter beschikking van de ziekenhuizen om hen te helpen bij hun informatie- en preventie-opdracht op het vlak van informaticaveiligheid. Verschillende informatiedragers zijn beschikbaar, zoals affiches, powerpoint-presentaties, flyers of filmpjes over diverse onderwerpen zoals paswoordbeheer, phishing, malware of veiligheidsmaatregelen bij telewerk.

Portal

BASISDIENSTEN

Het Portaal van de diensten eGezondheid is vanuit historisch oogpunt een gecoördineerd en beveiligd toegangspunt voor de actoren in de gezondheidszorg tot de verschillende beschikbare applicaties en informatie over online gezondheid (eGezondheid). Het biedt tevens alle beschikbare informatie voor de technische ondersteuning van de ICT-ontwikkelaars bij de integratie van onze basisdiensten. Het beheer van de inhoud van het portaal wordt verzekerd aan de hand van een 'Content Management System' (cms) dat toelaat de inhoud (teksten, FAQ, onlinesupport, documenten, navigatiestructuur, enz.) op een dynamische manier uit te werken en te actualiseren.

Timestamping

BASISDIENSTEN

Het eHealth-platform biedt aan zijn partners een dienst timestamping (elektronische datering of gecertificeerde tijdstempel) aan.

Verwijzingsrepertorium (Metahub)

BASISDIENSTEN

De dienst Metahub van het eHealth-platform alsook de bijbehorende diensten ‘Consent’, ‘Therlink’ en ‘Exclusions’ vormen samen een reeks diensten voor het beheer van de toegang tot de medische gegevens van een patiënt. Deze diensten zijn, naargelang het geval, toegankelijk voor de hubs, de individuele zorgverleners, bepaalde zorginstellingen zoals ziekenhuizen of apotheken en ten slotte ook voor de patiënten.

Pseudonimisering & Anonimisering

BASISDIENSTEN

In de Europese Unie en a fortiori in België is de uitwisseling van gezondheidsgegevens strikt gereglementeerd en omkaderd in de privacywet. In die context is het strikt noodzakelijk om een machtiging te krijgen van het Informatieveiligheidscomité vooraleer tot elk gebruik of uitwisseling van dergelijke gegevens kan worden overgegaan. Op basis van de behoeften zal het IVC een afdoend beveiligingsniveau opleggen.

Resultaten van 1 tot 10 van 2331