CoBRHA - Common Base Registry for HealthCare Actor

Alles over deze dienst

CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actor) is de gemeenschappelijke database van de openbare instellingen die bevoegd zijn voor de erkenning van de actoren in de gezondheidszorg in België.

Deze database is een geconsolideerde authentieke bron die een antwoord biedt op 3 vragen met betrekking tot een actor in de gezondheidszorg:

Wie is de actor in de gezondheidszorg ?

De actor kan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn (bv. arts, verpleegkundige, …) of een zorginstelling (bv. ziekenhuis, rusthuis, ...).

Wat mag hij doen?

Voor een zorginstelling stemt dit overeen met de erkende activiteiten van deze instelling (bv. algemeen ziekenhuis, intensive care, SMUR/MUG, ...). Voor een beroepsbeoefenaar stemt dit overeen met de erkende beroepen en specialisaties van deze persoon (diploma, visum, ...).

Welke verantwoordelijkheden heeft hij?

De verantwoordelijkheden van de actor in de gezondheidszorg stemmen overeen met zijn rollen, eventueel ten aanzien van een andere actor in de gezondheidszorg (bv. hoofdgeneesheer in een ziekenhuis).

Voor Wie/Hoe gebruiken?

De publicatie in CoBHRA is enkel toegelaten voor de authentieke bronnen die partners zijn van eHealth, hetzij via een publicatiewebservice, hetzij via een batch-publicatie.
De raadpleging van CoBHRA gebeurt via een raadplegingswebservice of in de vorm van een snapshot.
De gegevensuitwisseling gebeurt in een XML-formaat dat eigen is aan eHealth.

CoBRHA Consultation - Cookbook

Cookbook consultation CoBRHA via WebServices & Batch.

Versie 1.2 (04/07/2018) - 734.7 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

CoBRHA Publication - Cookbook

Cookbook publication CoBRHA via WebServices & Batch.

Versie 3.4 (05/08/2022) - 1.2 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

CoBRHA – SLA

The objective of this document is to define the Service Level Agreement for the set of Base Service CoBRHA proposed by the eHealth platform to publish and consult data in the common base registry for healthcare actors (CoBRHA).

Versie 2.2 (15/01/2020) - 787.75 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

  • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
  • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten