CoBRHA - Common Base Registry for HealthCare Actor

Alles over deze dienst

CoBRHA (Common Base Registry for HealthCare Actor) is de gemeenschappelijke database van de openbare instellingen die bevoegd zijn voor de erkenning van de actoren in de gezondheidszorg in België.

Deze database is een geconsolideerde authentieke bron die een antwoord biedt op 3 vragen met betrekking tot een actor in de gezondheidszorg:

Wie is de actor in de gezondheidszorg ?

De actor kan een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zijn (bv. arts, verpleegkundige, …) of een zorginstelling (bv. ziekenhuis, rusthuis, ...).

Wat mag hij doen?

Voor een zorginstelling stemt dit overeen met de erkende activiteiten van deze instelling (bv. algemeen ziekenhuis, intensive care, SMUR/MUG, ...). Voor een beroepsbeoefenaar stemt dit overeen met de erkende beroepen en specialisaties van deze persoon (diploma, visum, ...).

Welke verantwoordelijkheden heeft hij?

De verantwoordelijkheden van de actor in de gezondheidszorg stemmen overeen met zijn rollen, eventueel ten aanzien van een andere actor in de gezondheidszorg (bv. hoofdgeneesheer in een ziekenhuis).

Voor Wie/Hoe gebruiken?

De publicatie in CoBHRA is enkel toegelaten voor de authentieke bronnen die partners zijn van eHealth, hetzij via een publicatiewebservice, hetzij via een batch-publicatie.
De raadpleging van CoBHRA gebeurt via een raadplegingswebservice of in de vorm van een snapshot.
De gegevensuitwisseling gebeurt in een XML-formaat dat eigen is aan eHealth.

CoBRHA Consultation - Cookbook

Cookbook consultation CoBRHA via WebServices & Batch.

Versie 1.2 (04/07/2018) - 734.7 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

CoBRHA Publication - Cookbook

Cookbook publication CoBRHA via WebServices & Batch.

Versie 3.4 (05/08/2022) - 1.2 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

CoBRHA – SLA

The objective of this document is to define the Service Level Agreement for the set of Base Service CoBRHA proposed by the eHealth platform to publish and consult data in the common base registry for healthcare actors (CoBRHA).

Versie 2.2 (15/01/2020) - 787.75 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

De “API portal” is de catalogus van de webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners via de API Gateway, die onder meer instaat voor het beheer van het gebruik van de webservices.

Het betreft:

  • technische informatie : URL, versie, formeel contract (WSDL+XSD voor de SOAP-diensten of Swagger voor de REST-diensten
  • functionele informatie: link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten.