Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

NISS INSZ

Het IdentificatieNummer Sociale Zekerheid (INSZ) is het unieke identificatienummer waarmee een persoon wordt geïdentificeerd in o.a. de gezondheids- en sociale sector.

Het INSZ bestaat uit 11 numerieke posities. Het is het Rijksregisternummer voor de personen die over dergelijk nummer beschikken en een nummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (het zogenaamde KSZ-nummer of Bis-nummer) voor de andere personen.

Het INSZ bevindt zich linksboven op de achterkant van de elektronische identiteitskaart of in het midden op de voorkant van de elektronische identiteitskaart

Afbeelding van de keerzijde van de Belgische elektronische identiteitskaart
Afbeelding van de voorzijde van de Belgische elektronische identiteitskaart EU

of rechtsboven op de voorkant van de isi+ kaart

Afbeelding van de voorzijde van de isi+-kaart