Over eGezondheid

Partners van de eGezondheid

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Portaal van het eHealth-platform
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Medex
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Agentschap Zorg & Gezondheid
Brusselse Gezondheidsnetwerk - Vzw Abrumet
Réseau Santé Wallon (RSW)
Antwerpse Regionale Hub (ARH)
Collaboratief Zorgplatform
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven
Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
Ziekenfondsen
La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS)
Vlaams Patiëntenplatform