Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Meer weten × Ik begrijp het

Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

Over eGezondheid

Partners van de eGezondheid

Betrokken ministers

Andere

Partners van de eGezondheid

Betrokken ministers

Federaal

Frank Vandenbroucke
Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Mathieu Michel
Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister

Vlaamse Gemeenschap

Hilde Crevits
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Barbara Trachte

Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Gezondheidspromotie, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt

Alain Maron

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie 

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Welzijn en Gezondheid

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn (samen met Minister Elke Van den Brandt)

Elke Van den Brandt

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn (samen met Minister Alain Maron)

 

Région Wallonne

Christie Morreale
Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Fédération Wallonie Bruxelles

Bénédicte Linard
Vice-Présidente et Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes

Communauté germanophone

Antonios Antoniadis
Vize-Ministerpräsident, Minister für Gesundheit und Soziales, Raumordnung und Wohnungswesen

Andere