Over eGezondheid

Partners van de eGezondheid

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Portaal van het eHealth-platform
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Sciensano
Medex
Gegevensbeschermingautoriteit
Agentschap Zorg & Gezondheid
Brusselse Gezondheidsnetwerk - Vzw Abrumet
Réseau Santé Wallon (RSW)
Agence pour une Vie de Qualité
Collaboratief Zorgplatform
Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven
Nationaal Intermutualistisch College (NIC)
Ziekenfondsen
La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS)
ZNA - zorgportaal SARAi
Wallonie

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE PRIVÉSECTOR

BETROKKEN MINISTERS

Federaal

Vlaamse Gemeenschap

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Région Wallonne

Fédération Wallonie Bruxelles

Communauté germanophone