Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Meer weten × Ik begrijp het

Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

Over eGezondheid

Partners van de eGezondheid

Betrokken ministers

Andere

Partners van de eGezondheid

Betrokken ministers

Federaal

Vlaamse Gemeenschap

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Barbara Trachte

minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Gezondheidspromotie, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt

 • Alain Maron

minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie 

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Welzijn en Gezondheid

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn (samen met minister Elke Van den Brandt)

 • Elke Van den Brandt

minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn (samen met minister Alain Maron)

Région Wallonne

 • Yves Coppieters
  minister van Volksgezondheid, Leefmilieu, Sociale Economie, Sociale Actie, Personen met een Handicap, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Rechten van de Vrouw
 • Jacqueline Galant
  minister van Sportinfrastructuur en Administratieve Vereenvoudiging

Fédération Wallonie Bruxelles

 • Yves Coppieters
  ​​​​​​minister van Gezondheid, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten
 • Jacqueline Galant
  minister van Sport, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Media

Communauté germanophone

Andere