Over eGezondheid

Partners van de eGezondheid

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Portaal van het eHealth-platform

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Medex

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Agentschap Zorg & Gezondheid

Brusselse Gezondheidsnetwerk - Vzw Abrumet

Réseau Santé Wallon (RSW)

Antwerpse Regionale Hub (ARH)

Collaboratief Zorgplatform

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven

Nationaal Intermutualistisch College (NIC)

Ziekenfondsen

La Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS)

Vlaams Patiëntenplatform

^ Back to Top