Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

ODEA

Voorstelling

Deze toepassing stelt artsen in de mogelijkheid om na te gaan of er een wilsverklaring inzake euthanasie werd geregistreerd bij een gemeente. Wanneer een patiënt wilsonbekwaam is of zich in een stadium bevindt waardoor hij, volgens de wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor euthanasie, dan kan de behandelende arts zich wenden tot de databank opgericht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om na te gaan of er in deze databank voor zijn patiënt gegevens in verband met een wilsverklaring inzake euthanasie zijn opgenomen.

Voor wie?

Deze toepassing is toegankelijk voor alle artsen.

Hoe invullen/gebruiken?

Na identificatie met zijn elektronische identiteitskaart, kan de gebruiker zijn opzoeking doen. Hierbij dient hij verplicht de velden ‘naam', ‘voornaam', ‘geboortedatum' en ‘geslacht' van de betreffende patiënt in te vullen, erover wakend hierbij de correcte spelling te gebruiken.
Indien de patiënt een geldige wilsverklaring ( een verklaring die niet afgelopen is, noch ingetrokken is) heeft gedaan, kan de gebruiker dit document raadplegen.

Voor diegenen die meer willen weten

Als u het antwoord op uw vraag niet in de handleiding kunt vinden, kunt u contact opnemen met onze diensten via het volgende e-mailadres: info.servicecenter@health.fgov.be.

 

Verantwoordelijke instelling(en)

news.image.alt

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Eurostation II
Galileelaan, 5 bus 2
1210 Brussel

info@gezondheid.belgie.be