Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

eHealthConsent

Voorstelling

Via deze toepassing kan de geïnformeerde toestemming van de patiënt De geïnformeerde toestemming met betrekking tot het delen van gezondheidsgegevens geregistreerd of ingetrokken worden in het kader van de zorg voor zijn gezondheid.

Elke burger kan aan de hand van deze toepassing ook bepaalde specifieke zorgverleners uitsluiten van de toegang tot zijn gezondheidsgegevens (voor de gegevensuitwisselingen die onder deze toestemming vallen).

Ten slotte biedt ze ook een aantal functionaliteiten ter ondersteuning van het beheer van de “therapeutische relaties”, die een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de elektronische raadpleging van gezondheidsgegevens.

Voor wie

Elke burger met een elektronische identiteitskaart kan de toestemming, uitsluitingen en therapeutische relaties beheren voor zichzelf, voor zijn minderjarige kinderen en voor personen voor wie hij een mandaat uitoefent.

Artsen, apothekers in openbare officina en het administratief personeel van de ziekenhuizen en de ziekenfondsen (onder de verantwoordelijkheid van een arts) kunnen de toestemming van een patiënt beheren op diens verzoek.

Artsen, zelfstandige verpleegkundigen en apothekers kunnen de therapeutische relaties met hun eigen patiënten beheren (volgens strikte regels).

Hoe invullen/gebruiken

Na de identificatie van de burger op het MijnGezondheid portaal, via zijn eID, ISME of beveiligingscode (indien aangesloten via mobiele toepassing) duidt de burger gewoon aan of hij toestemming verleent of niet. Hij kan ook de lijst van de zorgverleners die hij wenst uit te sluiten beheren alsook zijn therapeutische relaties.

De overige gebruikers moeten eerst de patiënt selecteren voor wie ze optreden, idealiter aan de hand van diens eID.

Voor de therapeutische relaties is het gebruik van de eID van de patiënt vereist. Door de eID uit te lezen krijgt men toegang tot het "basis"-beheer van deze relaties (het beheer beperkt zich in dit geval tot de relaties tussen de betrokken zorgverlener en zijn patiënt). Als bovendien de pincode van de patiënt wordt ingevoerd, krijgt de zorgverlener toegang tot een “geavanceerd” beheer en kan hij, op vraag van de patiënt, diens therapeutische relaties met andere zorgverleners beheren.

Meer informatie

Via het eHealth-contactcenter.