Andere informatie en diensten van de overheid:www.belgium.beAndere informatie en diensten van de overheid:

eBirth

Voorstelling

In het kader van de verwerking van de geboortekennisgeving ontwikkelde de FOD Beleid & Ondersteuning (Bosa) een toepassing met het oog op een optimalisering van de gegevensuitwisseling tussen alle actoren die zijn betrokken bij de verwerking van de geboortekennisgeving: eBirth.

Het initiatief tot de kennisgeving wordt genomen door de zorgverleners die assisteren bij bevallingen in de ziekenhuizen met een materniteit. Zij geven de geboorte aan door de identificatie van de moeder en het kind voor echt te verklaren en door een reeks medische inlichtingen met betrekking tot de geboorte in te vullen op het formulier Model I, dat moet worden overgemaakt aan de diensten van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Functionaliteiten

Online invoeren van de elektronische geboortekennisgeving en van de medische statistische gegevens.

Doelgroepen en toegangsregels

De geboortekennisgeving en het formulier met de statistische gegevens zijn toegankelijk voor artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen binnen een ziekenhuis (ze zijn ook toegankelijk voor artsen en vroedvrouwen die op onafhankelijke basis werken). Het administratief personeel van de ziekenhuizen zal de niet-medische luiken van de kennisgeving eveneens kunnen invullen.

Voor diegenen die meer willen weten

https://dt.bosa.be/nl/over_bosa/contact

Toegang via medische software

Om toegang via medische software te krijgen tot deze toepassing moet u zich aanmelden op de software op uw computer (volgens de procedures van het softwarepakket) en u krijgt de facto toegang tot alle toepassingen opgenomen in dat softwarepakket.
Het is mogelijk dat bepaalde softwarepakketten deze toepassing niet hebben opgenomen. Voor alle vragen over de werking van uw softwarepakket gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de supportdienst ervan.

Verantwoordelijke instellingen

news.image.alt

FOD Beleid en Ondersteuning

Simon Bolivarlaan 30, bus 1
WTC III
1000 Brussel

info@bosa.fgov.be