Mult-eMediatt

Alles over deze dienst

Directory WS - Cookbook

Met deze directory kunnen nieuwe projecten, zoals de administratieve vereenvoudiging, specifieke informatie ophalen die niet in andere authentieke bronnen aanwezig is. Het is een register dat actoren opslaat die gedurende een bepaalde periode aan elkaar zijn gekoppeld en die kunnen worden geraadpleegd via de DAta Attribute Service (DAAS). Met de Directory WS kunnen bevoorrechte partners gegevens hier aan toevoegen. Met de functionele de en technische informatie uit dit cookbook kan een gebruiker deze dienst te integreren en te gebruiken.

Versie 1.11 (21/10/2019) - 1.1 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Data Attribute Service - Cookbook

De “Data Attribute Service” (DAAS) werd ontworpen om de toegang tot de applicatie te scheiden van de gegevenstoegang (vb. routeringinformatie). Het enige doel is om gegevens terug te sturen. Dit document biedt de technische en functionele informatie om de integratie en het gebruik van de eHealth-dienst mogelijk te maken.

Versie 1.7 (24/11/2021) - 1.46 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Mult-eMediatt - Cookbook

Dit administratieve vereenvoudigingsproject heeft (met het akkoord van de patiënt) als doel om het versturen van het arbeidsongeschiktheidsattest vanuit de software van de huisarts naar de geïdentificeerde bestemmeling(en) mogelijk te maken. Met de functionele en technische informatie in dit cookbook kan deze dienst geïntegreerd en gebruikt worden.

Versie 1.16 (15/06/2022) - 1.12 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Mult-eMediAtt – Cookbook Bijlage Dataset
Mult-eMediAtt – Cookbook Bijlage Certificaat
Data Attribute Service WS - SSO

Dit document geeft een volledig overzicht van het profiel en de stapsgewijze implementatie voor de configuratie van de beveiliging van een nieuwe toepassing met de SSO@eHealth.

Versie 1.1 (02/05/2018) - 439.11 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Data Attribute Service SLA

Het doel van dit document is het bepalen van het “Service Level Agreement” voor de het geheel van de diensten die zijn opgenomen in de “Data Attribute Service” toepassing zoals deze voorgesteld wordt door het eHealth-platform.

Versie 1.2 (01/06/2022) - 978.98 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Mult-eMediatt – Project overview

Mult-eMediatt – Samenvatting van het project – Iteratie 1

(10/03/2021) - 696.39 KB Bestand PDF

SOA – Error Guide

Alle diensten gebruiken uniform gedefinieerde foutcodes om systeemfouten te melden. In dit document vindt u een overzicht van mogelijke foutmeldingen en hun oplossing.

Versie 1.0 (10/06/2021) - 668.68 KB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Mult-eMediatt – FAQ

Dit document geeft een overzicht van alle vragen en antwoorden over de documentatie ten behoeve van de ontwikkelaars in het kader van het project Mult-eMediatt. De vragen en antwoorden zijn naargelang het geval in het Frans of in het Nederlands.

Versie 2.0 (10/03/2022) - 85.98 KB Bestand XLS (Dit document is in het Frans, en in het Nederlands)

Mult-eMediatt - Getuigschrift arbeidsongeschiktheid

Gebruik van het papieren formulier.

Het papieren formulier wordt door de arts afgedrukt en aan de patiënt overhandigd in volgende situaties :

  • wanneer de patiënt er voor kiest om geen elektronisch document naar één van de bestemmelingen te versturen.
  • indien er technische problemen zijn die verhinderen om de juiste informatie van de bestemmelingen te verkrijgen.
     

Versie 1.1 (04/05/2022) - 2.03 MB fa-file-zip-o (Dit document is in het Frans, in het Nederlands, en in het Duits)

Juli 2022

Minilab Mult-eMediatt - iteratie 1 van 10 u tot 11 u 30

Diensten die aan dit event gelinkt zijn: DAAS, eHBox, eH2eBox

In geval van goedkeuring van het voorbereidende dossier (STEP1), zal de softwareleverancier GP aan de minilab Mult-eMediatt (LIFE - STEP2) deelnemen. 

Voor meer info:

valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

stephane.houpresse@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Minilab Mult-eMediatt - iteratie 1 van 10 u tot 11 u 30

Diensten die aan dit event gelinked zijn: DAAS, eHBox, eH2eBox

In geval van goedkeuring van het voorbereidende dossier (STEP1), zal de softwareleverancier GP aan de minilab Mult-eMediatt (LIFE - STEP2) deelnemen. 

Voor meer info:

valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

stephane.houpresse@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Minilab Mult-eMediatt - iteratie 1 van 10 u tot 11 u 30

Diensten die aan dit event gelinked zijn: DAAS, eHBox, eH2eBox

In geval van goedkeuring van het voorbereidende dossier (STEP1), zal de softwareleverancier GP aan de minilab Mult-eMediatt (LIFE - STEP2) deelnemen. 

Voor meer info:

valerie.forton@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

stephane.houpresse@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink)

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Opnieuw beginnen

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

  • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
  • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten