eHealth platform services connectors

Alles over deze dienst

De “eHealth platform services connectors” zijn lokale (en lichte) bibliotheken met de bedoeling om de ontwikkelaars van software voor individuele zorgverleners en apotheken te helpen bij de integratie van de basisdiensten van het eHealth-platform die worden aangeboden via “web service”-interfaces. Deze bibliotheken dienen meer algemeen eveneens ter ondersteuning van de verbindingen met de diensten met toegevoegde waarde die via het eHealth-platform beschikbaar zijn of die gebruik maken van de ICT-standaarden die door het eHealth platform werden vastgesteld (zoals de "hubs" bijvoorbeeld). De ontwikkeling van deze bibliotheken kadert dus in de standaardisering en de ondersteuning bij het gebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform.
Deze connectoren zijn opgebouwd uit twee "lagen".

 • De eerste laag of “technische connector” biedt een algemene API ter ondersteuning van het gebruik van louter technische basisdiensten (hoofdzakelijk in het domein van de beveiliging: authenticatie, vercijfering, …)
 • De tweede laag of “businessconnector” maakt gebruik van de technische connector om de verbinding met een reeks diensten voor een bepaalde doelgroep binnen éénzelfde sessie te vergemakkelijken.

De connectoren zijn uiteraard afhankelijk van de interfaces van de diensten die zij integreren. De updates van de connectoren ingevolge de wijzigingen aan deze interfaces worden in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld via deze webpagina.

Deze connectoren zijn beschikbaar in JAVA en .NET, maar worden uitsluitend ontwikkeld in JAVA. De .NETcode is dus geen ‘native code’. Deze connectoren worden gegenereerd aan de hand van een versie van de tool IKVM die licht werd aangepast aan onze behoeften. Als u van plan bent om vanuit dezelfde filosofie uw eigen library’s te ontwikkelen op basis van de onze, raden we u aan om diezelfde versie van de tool te gebruiken en de richtlijnen voor de integratie ervan na te leven.
De connectoren zijn bibliotheken die verdeeld worden onder vrije licentie. Ze zijn beschikbaar voor iedereen die ze wil gebruiken. Voor ondersteuning bij het gebruik van deze bibliotheken dient er op voorhand een aanvraag te worden ingediend bij het eHealth-platform via het e-mailadres info@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) (met als onderwerp "eHealth platform service connectors").

Wijzigingen voor oktober 2021 ten opzichte van vorige versies

In de business-connectoren vervangt de MapStruct cartografische bibliotheek Dozer. In sommige gevallen moet u hiervoor uw project hercompileren.

In de business-connectoren werden de volgende punten gewijzigd:

 • De connector voor de synchrone dienst eAttest V3 toegevoegd
 • Wijziging van de eAgreement-connector: toevoeging van een businessResponse-veld om de responsinhoud gemakkelijker op te halen
 • Update van het xsd schema van de ConsultRN v2 connector om een fonetische zoekopdracht zonder specificatie van voornamen mogelijk te maken (het GivenName element is optioneel).

In de technische-connectoren werden de volgende punten gewijzigd:

 • Herformulering van de code om met commons-eid om te gaan (1.0.3)
 • De configuratiemodule ConfigurationModuleBeidNet toegevoegd om BeID NET te instantiëren. Deze module wordt standaard geladen.
 • Herformulering van de WSS4J basisklassen om te kunnen omgaan met elliptische curve gebaseerde certificaten
 • Verwijderde de interne cache van de BeidCredential klasse.

De « Release notes » bevatten meer informatie hieromtrent.

Betrokken diensten op het vlak van de "business"-lagen

Compatibiliteit van de technische connector

De compatibiliteit van de technische connector versie 4.0 met de Recip-e connectors is gevalideerd.

Download

De java-connectoren en een archief-bestand met de “.net”-connectoren zijn beschikbaar via een maven repository ( repo.ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) ). De volgende lijst bevatten links naar de business connectoren van de diverse beroepsgroepen en de technische connector.

Connector v4: Inleidende gids

Dit is een technisch overzicht over het gebruik van de eHealth connector (versie 4). Het doel is om een ontwikkelaar van een softwareapplicatie voor eindgebruikers te begeleiden bij het gebruik, de configuratie, de uitbreiding en de integratie van zijn applicatie met de eHealth-connector.

Versie 1.9 (13/10/2021) - 1.39 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten