eHealth platform services connectors

Alles over deze dienst

De “eHealth platform services connectors” zijn lokale (en lichte) bibliotheken met de bedoeling om de ontwikkelaars van software voor individuele zorgverleners en apotheken te helpen bij de integratie van de basisdiensten van het eHealth-platform die worden aangeboden via “web service”-interfaces. Deze bibliotheken dienen meer algemeen eveneens ter ondersteuning van de verbindingen met de diensten met toegevoegde waarde die via het eHealth-platform beschikbaar zijn of die gebruik maken van de ICTstandaarden die door het eHealth platform werden vastgesteld (zoals de "hubs" bijvoorbeeld). De ontwikkeling van deze bibliotheken kadert dus in de standaardisering en de ondersteuning bij het gebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform. Deze connectoren zijn opgebouwd uit twee "lagen".

 • De eerste laag of “technische connector” biedt een algemene API ter ondersteuning van het gebruik van louter technische basisdiensten (hoofdzakelijk in het domein van de beveiliging: authenticatie, vercijfering, …)
 • De tweede laag of “businessconnector” maakt gebruik van de technische connector om de verbinding met een reeks diensten voor een bepaalde doelgroep binnen éénzelfde sessie te vergemakkelijken.

De connectoren zijn uiteraard afhankelijk van de interfaces van de diensten die zij integreren. De updates van de connectoren ingevolge de wijzigingen aan deze interfaces worden in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld via deze webpagina.

Deze connectoren zijn beschikbaar in JAVA en .NET, maar worden uitsluitend ontwikkeld in JAVA. De .NETcode is dus geen ‘native code’. Deze connectoren worden gegenereerd aan de hand van een versie van de tool IKVM die licht werd aangepast aan onze behoeften. Als u van plan bent om vanuit dezelfde filosofie uw eigen library’s te ontwikkelen op basis van de onze, raden we u aan om diezelfde versie van de tool te gebruiken en de richtlijnen voor de integratie ervan na te leven.
De connectoren zijn bibliotheken die verdeeld worden onder vrije licentie. Ze zijn beschikbaar voor iedereen die ze wil gebruiken. Voor ondersteuning bij het gebruik van deze bibliotheken dient er op voorhand een aanvraag te worden ingediend bij het eHealth-platform via het e-mailadres info@ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) (met als onderwerp "eHealth platform service connectors").

Wijzigingen van oktober 2022 ten opzichte van vorige versies

In de businessconnectoren wordt Dozer vervangen door de mapping library MapStruct. In sommige gevallen zal u hierdoor uw project moeten hercompileren.

De volgende functionaliteiten werden gewijzigd:

Release 4.2.0

 • eHealthBox V3: afstemming van het genereren van berichten (zie Cookbook eHealthBox WS Publication v 3.12)
 • Verwijdering van de ConsultRN V1 business connector
 • Bijwerking van de KMEHR XSD-versie 1.36.

In de technische connectoren is het volgende punt aangepast: gebruik van de laatste versie van de DAASattributen (xsd versie 1.1.4)

Om redenen van performantie wordt de gebruikers van de .NET toepassingen geadviseerd om de 3.x versies van de connector te gebruiken. De hierboven opgesomde functies van de versie 4.x zijn toegepast op versie 3.23.0 van de business connector, evenals de volgende zakelijke functies (reeds opgenomen vanaf versie 4.1)

 • VSB async: kleine update van XSD MOHM waarbij de statussen voor ZKC_melding toegevoegd werden aan ApplicationStatusType
 • TherLink: verwijdering van het bewijstype SISREADING
 • Dics v5: kleine XSD-update (versie 5.1.4)
 • Intrahub V3: standaard gebruik van SHA1 bij het aanroepen van de Hub Diensten

Let op: versies 4.3.0-beta-3 en 3.24.0-beta-4 (eAttestV3 gerelateerde Bug Fixes) speciaal voor gebruikers van de eAttestV3 service zijn ook beschikbaar om de volgende problemen op te lossen: 

 • Het in CancelAttestationRequestInput en SendAttestationRequestInput gespecificeerde MessageVersion attribuut werd niet correct ingesteld door de connector in het Detail element van het verzoek, waardoor de service reageerde met de foutmelding INVALID_MESSAGE_NAME
 • Verwijdering van het element Sender van de ‘common input’ (de aanwezigheid van het element Sender, zelfs indien leeg, kan de MyCareNet FORBIDDEN_COMMON_INPUT_ORIGIN_INPUT_SENDER-fout veroorzaken)

De « Release notes » bevatten meer informatie hieromtrent.

Betrokken diensten op het vlak van de "business"-lagen

Compatibiliteit van de technische connector

De compatibiliteit van de technische connector versie 4.1 met de Recip-e connectors is gevalideerd

Download

De java-connectoren en een archief-bestand met de “.net”-connectoren zijn beschikbaar via een maven repository ( repo.ehealth.fgov.be ( wcag.label.externalLink) ). De volgende lijst bevat links naar de business connectoren van de diverse beroepsgroepen en de technische connector.

Connector v4: Inleidende gids

Dit is een technisch overzicht over het gebruik van de eHealth connector (versie 4). Het doel is om een ontwikkelaar van een softwareapplicatie voor eindgebruikers te begeleiden bij het gebruik, de configuratie, de uitbreiding en de integratie van zijn applicatie met de eHealth-connector.

Versie 1.9 (13/10/2021) - 1.39 MB Bestand PDF (Dit document is in het Engels)

Omwille van de migratie naar een nieuwe technologie, hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om WSDL’s en XSD’s te downloaden via de UDDI. In het vervolg kan u deze informatie terugvinden op de API Portal.

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten

 

U vindt de laatste versie van de .jks-bestanden telkens in de nieuwste connectorversie die u via de Maven-repository kan downloaden. Raadpleeg een voorbeeld in de Index of maven2. De .jks bestanden zitten in de map ‘config/P12’.

U vindt de verschillende keystores ook bij het onderdeel ‘Keystore’ onder eHealth-certificaten.
 

U vindt voorbeeldcodes in de generische connector van de repository. Ze bevat voorbeelden voor zowel java als net. Download het package, en bekijk de voorbeelden in het mapje ‘examples’.

De connector vindt u in de Index of maven2.
 

Vanaf oktober 2023 is de minimaal ondersteunde versie 4.1.2.
Gelieve over te schakelen naar een nieuwe versie mocht dit nog niet het geval zijn.

Voorlopig wordt alleen Java 1.8 volledig ondersteund. Recentere versies van Java zullen minstens verschillende klassen missen die in JRE 1.8 zijn opgenomen.
Het is de bedoeling dat in de toekomst ten minste Java 11 wordt ondersteund, maar de planning staat nog niet vast.

Vanaf oktober 2023 is het gebruik van SHA256 verplicht. De minimaal ondersteunde connectorversie is dan 4.1.2.
De nodige aanpassingen zijn afhankelijk van de gebruikte connectorversie.

Versie 4.1.2

Volgende eigenschappen dienen aangepast/toegevoegd te worden:

 • default.rsa.digest.method.algorithm=http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256;
 • default.rsa.signature.method.algorithm=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256;
 • service.sts.class=be.ehealth.technicalconnector.service.sts.impl.STSServiceWsTrustImpl.

Versie 4.2.x

Deze versie maakt standaard gebruik van SHA256.

Voor alle versies

Indien u gebruik maakt van de IntraHub Services dient volgende eigenschap toegevoegd te worden: intrahubv3.sha1feature.enabled=false

Meer informatie over de werking kan u vinden op de pagina Beveiliging van webservices van deze website.
 

De STS service Saml11TokenService zal vanaf oktober 2023 niet meer gebruikt worden.

U kan volgende eigenschap toevoegen om naar de nieuwe SecurityTokenService over te schakelen: endpoint.sts=$uddi{uddi:ehealth-fgov-be:business:iamsecuritytokenservice:v1}

of afhankelijk van de omgeving:

 • endpoint.sts=https://services-acpt.ehealth.fgov.be/IAM/SecurityTokenService/v1;
 • endpoint.sts=https://services.ehealth.fgov.be/IAM/SecurityTokenService/v1.

Meer informatie over de werking kan u vinden op de pagina’s Beveiliging van webservices en Identity & Access Management van deze website.
 

Een mogelijke oorzaak is een verouderde waarde bij de eigenschap "endpoint.sts", bijvoorbeeld:

 • endpoint.sts=$uddi{uddi:ehealth-fgov-be:business:iamsaml11tokenservice:v1}, of
 • endpoint.sts=https://services-acpt.ehealth.fgov.be/IAM/Saml11TokenService/v1.

Zie FAQ "Hoe pas ik de connector aan naar de nieuwe SecurityTokenService?" voor de juiste waarde.
 

U kan de headers "User-Agent" en "From" configureren a.d.h.v. volgende connectoreigenschappen:

 • be.ehealth.technicalconnector.handler.mimeheaders.user-agent.prefix=<content>;
 • be.ehealth.technicalconnector.handler.mime-headers.from.value=<emergency email adress>.

Hou er rekening mee dat vanaf connectorversie 4.3.x deze verplicht zijn.

Meer uitleg over de verwachte waarde is te vinden in de webservice cookbooks (bijvoorbeeld in Consent Cookbook punt 5.1.4).