icon

eHealth platform services connectors

Alles over deze dienst

De “eHealth platform services connectors” zijn lokale (en lichte) bibliotheken met de bedoeling om de ontwikkelaars van software voor individuele zorgverleners en apotheken te helpen bij de integratie van de basisdiensten van het eHealth-platform die worden aangeboden via “web service”-interfaces. Deze bibliotheken dienen meer algemeen eveneens ter ondersteuning van de verbindingen met de diensten met toegevoegde waarde die via het eHealth-platform beschikbaar zijn of die gebruik maken van de ICT-standaarden die door het eHealth platform werden vastgesteld (zoals de "hubs" bijvoorbeeld). De ontwikkeling van deze bibliotheken kadert dus in de standaardisering en de ondersteuning bij het gebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform.
Deze connectoren zijn opgebouwd uit twee "lagen".

 • De eerste laag of “technische connector” biedt een algemene API ter ondersteuning van het gebruik van louter technische basisdiensten (hoofdzakelijk in het domein van de beveiliging: authenticatie, vercijfering, …)
 • De tweede laag of “businessconnector” maakt gebruik van de technische connector om de verbinding met een reeks diensten voor een bepaalde doelgroep binnen éénzelfde sessie te vergemakkelijken.

De connectoren zijn uiteraard afhankelijk van de interfaces van de diensten die zij integreren. De updates van de connectoren ingevolge de wijzigingen aan deze interfaces worden in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld via deze webpagina.

Deze connectoren zijn beschikbaar in JAVA en .NET, maar worden uitsluitend ontwikkeld in JAVA. De .NETcode is dus geen ‘native code’. Deze connectoren worden gegenereerd aan de hand van een versie van de tool IKVM die licht werd aangepast aan onze behoeften. Als u van plan bent om vanuit dezelfde filosofie uw eigen library’s te ontwikkelen op basis van de onze, raden we u aan om diezelfde versie van de tool te gebruiken en de richtlijnen voor de integratie ervan na te leven.
De connectoren zijn bibliotheken die verdeeld worden onder vrije licentie. Ze zijn beschikbaar voor iedereen die ze wil gebruiken. Voor ondersteuning bij het gebruik van deze bibliotheken dient er op voorhand een aanvraag te worden ingediend bij het eHealth-platform via het e-mailadres info@ehealth.fgov.be (met als onderwerp "eHealth platform service connectors").

Wijzigingen mei 2019 ten opzichte van de vorige versies

In de business-connectoren werden de volgende functionaliteiten gewijzigd:

 • beschikbaarstelling van de dienst “eattest V2” voor de doelgroep tandartsen (zie tabel) en toevoeging van de bijkomende functionaliteit “Cancel” voor alle doelgroepen (artsen en tandartsen)
 • beschikbaarstelling van de dienst “Consult Member Data” voor de artsen
 • verbetering van een bug in de dienst consultRN/ManagePerson met betrekking tot de verjaardagen gegenereerd in een formaat dat niet toelaat om de XSD te valideren
 • BCP/Hubservices V1: toevoeging van de mogelijkheid om het Kmehr-veld ID-ENCRYPTION-KEY te gebruiken om de publieke vercijferingssleutel toe te voegen aan de request
 • beschikbaarstelling van de dienst “genins” voor de bandagisten
 • toevoeging van de certificaten uitgereikt door Zetes aan de trustore
 • verbetering van een bug in de dienst GenericAsync: de configuratie van de ttl-waarden in seconden wordt nu correct beheerd. Voorbeeld voor 300 seconden

In de technische connector werd de cryptolib library geüpdatet (V2.1.3), werden verbeteringen aangebracht aan de Single Sign On endpoints en werden configuratiemogelijkheden toegevoegd voor de Single Sign On (STS on IDP).

Betrokken diensten op het vlak van de "business"-lagen 

Een generieke connector, die de dienst eHealthBox v3 aanbiedt, is op aanvraag ook beschikbaar voor andere beroepen.

Compatibiliteit van de technische connector

De compatibiliteit van de technische connector versie 3.17 met de Vitalink en Recip-e connectors is gevalideerd.
Opgelet, om de technische connector van het eHealth-platform te integreren in de businessconnector van Recip-e, raden wij u aan om gebruik te maken van de API’s die in deze connector beschikbaar zijn voor de diensten van Recip-e. De vroegere Recip-e API’s die beschikbaar waren in de connector “physician” zijn verwijderd.

Download

De java-connectoren en een archief-bestand met de “.net”-connectoren zijn beschikbaar via een maven repository (repo.ehealth.fgov.be). De volgende lijst bevatten links naar de business connectoren van de diverse beroepsgroepen en de technische connector.

Connectoren v3 -  inleidende gids

De archieven bevatten de documentatie over de API's.

Versie 3.4 (07/04/2015) - 416.59 KB

Technical connector v3 - integrator package

IKVM en integratierichtlijnen.

Versie 1.0 (13/06/2014) - 15.67 MB

Gebruik onderstaand formulier om ons te contacteren

Uw gegevens
Uw vraag

1500/1500 resterende karakters

Een bestand toevoegen
Opnieuw beginnen

Om de eHealth Service Bus (ESB) niet te overbelasten, zullen de WSDL's en XSD's vanaf 11 mei 2014 alleen via UDDI-downloads beschikbaar zijn.

De "Registry" is de catalogus van webservices die aangeboden worden door het eHealth-platform en zijn partners. De informatie is gestructureerd volgens de UDDI-standaard.
Het gaat om de volgende informatie:

 • technisch : URL, versie, WSDL en XSD
 • functioneel : link naar de beschikbare documentatie, beschrijving van de online diensten

U kunt een abonnement nemen op de Registry, u ontvangt dan een mail als er wijzigingen zijn.