Pseudonimisering & anonimisering

In de Europese Unie en a fortiori in België is de uitwisseling van gezondheidsgegevens strikt gereglementeerd en omkaderd in de privacywet. In die context is het strikt noodzakelijk om een machtiging te krijgen van het Informatieveiligheidscomité vooraleer tot elk gebruik of uitwisseling van dergelijke gegevens kan worden overgegaan. Op basis van de behoeften zal het IVC een afdoende beveiligingsniveau opleggen.

Hiertoe stelt het eHealth-platform verschillende diensten ter beschikking van zijn partners waardoor de persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid omgezet worden naar gecodeerde of anonieme gegevens waaruit de identiteit van de patiënt en/of de zorgverlener niet rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden afgeleid.