Protocolakkoorden

Protocolakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie met het oog op het optimaal elektronisch uitwisselen en delen van informatie en gegevens tussen de actoren bevoegd inzake de gezondheids-en welzijnssector en de bijstand aan personen.

Naar het protocolakkoord (wcag.label.file wcag.label.externalLink)

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, bedoelde overheden inzake CoBRHA+

Naar het protocolakkoord (wcag.label.file wcag.label.externalLink)