Projecten eGezondheid & Softwarepakketten

In het kader van de roadmap eGezondheid hebben talrijke projecten betrekking op de ontwikkeling van medische softwarepakketten die de eerstelijnszorg zoals de huisartsen ondersteunen.
Teneinde de continuïteit en de goede integratie van deze projecten te garanderen is het belangrijk dat elke partner over een geconsolideerd overzicht van de lopende of komende ontwikkelingen beschikt.

Er zijn momenteel overzichten beschikbaar voor huisartsen (wcag.label.file wcag.label.externalLink) en voor verpleegkundigen (wcag.label.file wcag.label.externalLink) .

Deze overzicht zijn het resultaat van de samenwerking tussen de verantwoordelijke instellingen die ondermeer instaan voor de bijwerking van de beschikbare informatie.
Gelieve jullie vragen in verband met een van de hiervoor vermelde projecten te willen sturen naar de instelling die als verantwoordelijke wordt aangeduid. De contactadressen staan in de bestanden.