Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Hoofdstuk IV

Project voor de elektronische uitwisseling van gegevens, betreffende de akkoorden van de adviserende geneesheren hoofdstuk IV, tussen de prestatieverleners en de verzekeringsinstellingen (VI’s).

Voorstelling

Het project voor de elektronische uitwisseling van gegevens, betreffende de akkoorden van de adviserende geneesheren hoofdstuk IV, tussen de prestatieverleners en de verzekeringsinstellingen is een onderdeel van het groter geheel van elektronische uitwisselingen van gegevens ivm akkoorden van de adviserende geneesheren in het algemeen.

De beschikbare (diensten) functionaliteiten in het kader van de akkoorden van de adviserende geneesheer zijn :

 • aanvraag akkoord
 • raadpleging akkoord
 • registratie aflevering
 • registratie rechtvaardiging

Voor wie ?

Dit is een project voor de elektronische uitwisseling van gegevens tussen verschillende partners:

 • De geneesheren, ambulant en in ziekenhuizen
 • De apothekers, ambulant en in ziekenhuizen
 • Ziekenhuizen
 • De raad van de adviserende geneesheren, met wie de prestatieverlener elektronisch communiceert via het centraal platform e-Health en MyCareNet.
 • De gevalideerde authentieke bronnen van de akkoorden van de adviserende geneesheren die zich in de VI’s bevinden.
 • De geneesheren kunnen hun akkoorden aanvragen en de reeds bestaande akkoorden raadplegen.
 • De geneesheren kunnen de gevalideerde authentieke bron geneesmiddelen gebruiken om aanvragen aan te maken.
 • Deze gevalideerde authentieke bron geneesmiddelen zal ook door de VI’s gebruikt worden om de aanvragen voor akkoord te behandelen, en zal ter beschikking staan voor de prestatieverleners
 • De apothekers zullen de mogelijkheid hebben om de akkoorden te raadplegen en de afleveringen te registreren.
 • Naast de andere beschikbare diensten voor de geneesheren en apothekers in het ziekenhuis zullen zij ook de dienst registratie rechtvaardiging dienen te gebruiken
 • De patiënten die in contact komen met elk type van prestatieverlener.

Functionaliteiten

Huidige situatie :
De voorschrijvende geneesheer richt een aanvraag voor akkoord geneesmiddelen hoofdstuk IV aan de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling waarbij de patiënt aangesloten is. De arts of de patiënt stuurt deze aanvraag naar de mutualiteit. De adviserende geneesheer neemt een beslissing die in de database van de mutualiteit opgeslagen wordt. Deze beslissing wordt per brief naar de patiënt gestuurd. De patiënt gaat naar de apotheker die het geneesmiddel aflevert op basis van het voorschrift van de arts en het akkoord van de adviserende geneesheer dat de patiënt voorlegt. In de huidige situatie zal de apotheker de aflevering steeds op het document van de patiënt vermelden. Wenst u meer informatie? Bekijk de beschrijving van de diensten - hoofdstuk IV van de rubriek Support.

Wanneer het akkoord bijna vervalt dient de patiënt de brief betreffende het akkoord terug te sturen naar de mutualiteit om, bijvoorbeeld, een verlenging te bekomen.
De ziekenhuizen daarentegen dienen de rechtvaardigingen voor de medicijnen hoofdstuk IV buiten forfait op het moment van de facturatie (op het einde van elke maand of elk trimester) naar de verzekeringsinstelling te sturen.

Doel op lange termijn :
De voorschrijvende geneesheer kan de akkoorden van zijn patiënt online raadplegen.
Hij kan eveneens een aanvraag akkoord sturen naar de mutualiteit. Hij krijgt onmiddellijk antwoord: een akkoord , een weigering, of de melding dat de aanvraag in behandeling is bij de adviserend geneesheer
De beslissing van de adviserende geneesheer wordt nog steeds opgestuurd naar de patiënt. De apotheker kan online nagaan dat er een akkoord bestaat voor een voorgeschreven geneesmiddel.
In de huidige situatie zal hij de aflevering steeds op het document van de patiënt vermelden. In een latere fase, zal de apotheker de  aflevering online bij de mutualiteit kunnen registeren.
De ziekenhuizen daarentegen, kunnen de rechtvaardigingen elektronisch doorsturen.

^ Back to Top