eHealth-platform

Wat houdt 'release management' in?

Het eHealth-platform heeft een procedure geïmplementeerd voor het beheer van de wijzigingen die aan zijn diensten aangebracht moeten worden- dat is het Release Management.


Het eHealth-platform implementeert tweemaal per jaar een nieuwe versie van zijn diensten, het gaat ofwel om wijzigingen en verbeteringen aan de bestaande diensten of om de implementatie van nieuwe diensten.  In de mate van het mogelijke zal het eHealth-platform een achterwaartse compatibiliteit van zijn componenten en interfaces tussen twee versies (de huidige en de vorige versie) behouden.  Om de stabiliteit van zijn interfaces te garanderen, probeert het eHealth-platform bovendien om jaarlijks maar één nieuwe versie van zijn basisdiensten te ontwikkelen. Dit principe is natuurlijk niet van toepassing op connectoren die waarschijnlijk zullen evolueren bij elke release van een basisdienst die in deze connectoren geïntegreerd is (bv. de eHealthbox)

^ Back to Top