eHealth-platform

eHealth-platform services connectors

Algemene voorstelling

De “eHealth platform services connectors” zijn lokale (en lichte) bibliotheken met de bedoeling om de ontwikkelaars van software voor zorgverleners en -instellingen te helpen bij de integratie van de basisdiensten van het eHealth-platform die worden aangeboden via “webservice”-interfaces. Deze bibliotheken dienen meer algemeen eveneens ter ondersteuning van de verbindingen met de diensten met toegevoegde waarde die via het eHealth-platform beschikbaar zijn of die gebruik maken van de ICT-standaarden die door het eHealth platform werden vastgesteld (zoals de "hubs" bijvoorbeeld). De ontwikkeling van deze bibliotheken kadert dus in de standaardisering en de ondersteuning bij het gebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform.
Deze connectoren zijn opgebouwd uit twee "lagen".

  • De eerste laag of “technische connector” biedt een algemene API ter ondersteuning van het gebruik van louter technische basisdiensten (hoofdzakelijk in het domein van de beveiliging: authenticatie, vercijfering, …)
  • De tweede laag of “businessconnector” maakt gebruik van de technische connector om de verbinding met een reeks diensten voor een bepaalde doelgroep binnen éénzelfde sessie te vergemakkelijken.
    De connectoren zijn uiteraard afhankelijk van de interfaces van de diensten die zij integreren. De updates van de connectoren ingevolge de wijzigingen aan deze interfaces worden in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld via deze webpagina.

Deze connectoren zijn beschikbaar in JAVA en .NET, maar worden uitsluitend ontwikkeld in JAVA. De .NETcode is dus geen ‘native code’. Deze connectoren worden gegenereerd aan de hand van een versie van de tool IKVM die licht werd aangepast aan onze behoeften. Als u van plan bent om vanuit dezelfde filosofie uw eigen library’s te ontwikkelen op basis van de onze, raden we u aan om diezelfde versie van de tool te gebruiken en de richtlijnen voor de integratie ervan na te leven.
De connectoren zijn bibliotheken die verdeeld worden onder vrije licentie. Ze zijn beschikbaar voor iedereen die ze wil gebruiken. Voor ondersteuning bij het gebruik van deze bibliotheken dient er op voorhand een aanvraag te worden ingediend bij het eHealth-platform via het e-mailadres info [at] ehealth [dot] fgov [dot] be (met als onderwerp "eHealth platform service connectors").

Wijzigingen van oktober 2017 tegenover de vorige versies

In de business-connectoren zijn de volgende functionaliteiten gewijzigd:

  • Beschikbaar stellen van de dienst Intrahub services voor artsen, kinesisten, verpleegkundigen, apotheken, tandartsen en vroedvrouwen; deze versie implementeert een nieuwe functionaliteit om het medicatieschema uit de kluizen te beheren. Het gebruik van de “Intrahub services” bij de communicatie naar Vitalink vervangt het gebruik van de Vitalink business connector.
  • Beschikbaar stellen van de dienst Mediprima voor huisartsen

In de technische connector zijn een aantal verbeteringen aangebracht

Betrokken diensten op het vlak van de "business"-lagen 

Een generieke connector, die de dienst eHealthBox v3 aanbiedt, is ook beschikbaar op aanvraag voor andere beroepen.

Compatibiliteit van de technische connector

De compatibiliteit van de technische connector versie 3.14 met de Vitalink en Recip-e connectors is gevalideerd.
Opgelet, om de technische connector van het eHealth-platform te integreren in de businessconnector van Recip-e, raden wij u aan om gebruik te maken van de API’s die in deze connector beschikbaar zijn voor de diensten van Recip-e. De vroegere Recip-e API’s die beschikbaar waren in de connector “physician” zijn verwijderd.

De java-connectoren en een archief-bestand met de “.net”-connectoren zijn beschikbaar via een maven repository (repo.ehealth.fgov.be). De volgende lijst bevatten links naar de connectoren van de diverse beroepsgroepen.

Bestand Versie Beschrijving
Connector-v3-inleidende gids
07/04/2015 - (416.59 KB)
3.4

Connectoren v3 :  inleidende gids De archieven bevatten de documentatie over de API's.

Technical connector v3-integrator-package
13/06/2014 - (15.67 MB)
1.0

IKVM en integratierichtlijnen.

^ Back to Top