eHealth-platform

Serviceniveaus

Algemene voorstelling

De serviceniveaus van het eHealth-platform worden in twee verschillende documenten vastgelegd:

  • Het « MSA » (Master Service Agreement) waarin een globaal kader wordt aangeboden;
  • Het « SLA » (Service Level Agreement) dat specifiek is voor elke dienst.

Het « MSA »

Het MSA biedt de gebruikers van de diensten van het eHealth-platform een globaal kader aan waarin hoofdzakelijk het incident-, problem- en changemanagement wordt behandeld. In dat document worden de verbintenissen van het eHealth-platform, de verschillende toepasbare procedures en de beschrijvingen van de diensten opgenomen.

Het « SLA »

In het SLA worden de verbintenissen bepaald dit specifiek zijn voor elke dienst van het eHealth-platform. Dit document omvat onder meer de doelstellingen inzake performantie en/of beschikbaarheid eigen aan elke dienst, ook PKI (Key Performance Indicators) genoemd. De verschillende SLA's zijn beschikbaar op het portaal in de verschillende hoofdstukken waarin de door het eHealth-platform voorgestelde diensten worden behandeld.

Hierna vindt u de downloadbare versie van het MSA alsook de KPI die driemaandelijks aan het Beheerscomité van het eHealth-platform worden meegedeeld.

Voor bijkomende informatie kunt u in de rubriek van elke dienst de desbetreffende Service Level Agreement (SLA) raadplegen.

Bestand Versie Beschrijving
KPI (Key Performance Indicators)
04/01/2018 - (132.01 KB)
3.0

KPI (Key Performance Indicators) are measurable variables allowing to analyze the eHealth-platform’s performance in order to achieve the objectives. This allows to measure if the objectives will be realized within the given time.

Master Service Agreement
22/11/2012 - (715.83 KB)
2.0

Niveau van beschikbaarheid en performantie van de basisdiensten en toepassingen van eHealth.

^ Back to Top