eHealth-platform

ABGD - Authentieke Bron van Genotificeerde Distributeurs

Algemene voorstelling

De bedrijven die medische hulpmiddelen op de Belgische markt verdelen zijn wettelijk ertoe gehouden zich langs elektronische weg aan te melden bij het FAGG. Alle verdelers die een melding hebben verricht worden opgeslagen in de Authentieke Bron van de Genotificeerde Distributeurs (ABGD). Deze authentieke bron is openbaar en kan worden geraadpleegd via een webservice.

Bestand Versie Beschrijving
Cookbook SADN
16/07/2015 - (444.36 KB)
1.0

This cookbook explains the structure and content aspects of the possible requests and the replies of eHealth SADN web service.

Bestaat er een alternatief van het type webinterface (webapp) om de inhoud van de ABGD weer te geven?

Nee.

16/07/2015
Kunnen alle gegevens in de ABGD worden geraadpleegd?

Enkel de openbare gegevens met betrekking tot de onderneming.

16/07/2015
Wie heeft er toegang tot de Authentieke Bron van de Genotificeerde Distributeurs via deze webservice?

Iedereen die over een eHealth X509-certificaat beschikt.

16/07/2015
Wat zijn de technische voorwaarden om deze webservice te kunnen gebruiken?

Integratie met de eHealth-Bus.

16/07/2015
^ Back to Top