eHealth-platform

eHealthConsent web service

Algemene voorstelling

Het eHealth-platform streeft ernaar om de functies van de toepassing eHealthConsent beschikbaar te stellen via de gebruikelijke tools van de zorgverstrekkers die deze functies mogen gebruiken.

Er werd een webservice ontwikkeld om de softwareproducenten van de gemachtigde zorgverleners de mogelijkheid te geven om het beheer van de geïnformeerde toestemming van de patiënt rechtstreeks te integreren. 

De webservices « eHealthConsent » zijn opgenomen in de "business"-packages van de librairies « eHealth platform services connectors ».

Voor de lijst van elektronische toepassingen en uitwisselingssystemen van gezondheidsgegevens die gebruik kunnen maken van de gegevens die beheerd worden via de "eHealthConsent"-componenten, verwijzen we naar de pagina "Meer weten" over de toepassing eHealthConsent.

Bestand Versie Beschrijving
Cookbook eHealthConsent web service
17/11/2016 - (1.03 MB)
1.7

Webservice voor het beheer van de geïnformeerde toestemming van de patiënt door de gemachtigde zorgverleners : "cookbook"

Service Level Agreement Base Service : Consent
02/08/2016 - (683.06 KB)
1.0

The objective of this document is to define the Service Level Agreement for the set of services included in the Base Service Consent proposed by the eHealth-platform. It defines the minimum level of service offered on the eHealth-platform, and provides eHealth’s own understanding of service level offering, its measurement methods and its objectives in the long run.
The purpose of the portal eHealth is to offer a central entry point for dedicated information and access to healthcare related applications.

^ Back to Top