eHealth-platform

Docutheek

Lijst van downloadbare documenten die de laatste 7 maand bijgewerkt zijn.

Beveiligde elektronische brievenbus (eHealthBox)
Documents Versie Beschrijving
Handleiding eHealthBox - eHealth-brievenbus
30/11/2017 - (4.63 MB)
1.0

Webtoepassing consulteren van berichten

Uitleg van het gebruik van uw beveiligde mailbox.

eh2ebox Cookbook
15/09/2017 - (666.97 KB)
1.0

This cookbook provides functional and technical information and allows an organization to integrate and use the eh2ebox of the eHealth platform. Note: At the time, this service is only available for the Mult-eMediatt project.

CoBRHA - Common Base Registry for HealthCare Actor
Documents Versie Beschrijving
CoBRHA XSD
26/10/2017 - (877.61 KB)
1.7

Structuur XML CoBRHA

CTR - Centraal Traceerbaarheidsregister
Documents Versie Beschrijving
RCT - CRT Cookbook
13/07/2017 - (1.22 MB)
1.2

This cookbook explains the structure and content aspects of the possible requests and the replies of eHealth CRT web service with examples illustrating each of those messages. This information should allow an organization to develop and use the web service call.

Drug Information Consultation System webservice
Documents Versie Beschrijving
DICS Cookbook Export
05/12/2017 - (1.13 MB)
3.3

Documentatie van de export (download van de volledige database)

DICS - Cookbook
05/12/2017 - (1.44 MB)
4.0

Functionele en technische informatie om integratie en gebruik van de dienst van het eHealth-platform mogelijk te maken.

SAM v2 XSD Export
05/12/2017 - (54.17 KB)
3.3

Technische beschrijving van de Export (download van de volledige database)

eHealth Therapeutic Links
Documents Versie Beschrijving
Therapeutic Links WS
06/09/2017 - (1.59 MB)
1.5

Webservice voor het beheer van de therapeutische relaties door de gemachtigde zorgverleners : “cookbook”

eHealth-certificaten
Documents Versie Beschrijving
eHealth Certificates Manager (CertRa - EtkRa) V2
13/12/2017 - (726.3 KB)
0.3

The services EtkRA and CertRA form the back end for the Certificate Manager of the eHealth platform.
This cookbook describes the services of eHealth certificates manager and explains the structure and the content aspects of the possible requests and the replies of these web services.

eHealthConsent
Documents Versie Beschrijving
eHealth platform Consent WS - Cookbook
24/07/2017 - (1.28 MB)
1.9

This document describes the management of the ‘informed patient consent’ service as provided by the eHealth platform. In this cookbook, we explain the structure and content aspects of the possible requests and the replies of eHealth Consent WS.

Elektronische datering (timestamping)
Documents Versie Beschrijving
Timestamp Autority V2 - Cookbook
13/07/2017 - (591.82 KB)
2.0

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice voor het autorisatie van timestamping.

Timestamp Consult V2 - Cookbook
13/07/2017 - (591.67 KB)
2.0

Functionele en technische informatie over de integratie van de webservice voor het raadpleging van timestamping.

Hybride methode eHealth certificaataanvraag voor buitenlandse zorgverleners, niet woonachtig in België (zonder eID kaart), actief in de Belgische gezondheidssector
Documents Versie Beschrijving
Aanmaakprocedure voor eHealth-certificaten
02/08/2017 - (2.66 MB)
1.0

Geactualiseerde handleiding bij de eHealth Certificate Manager met toevoeging van de methode voor niet-ingezeten zorgverleners, niet-eID houders, via CSAM.

Contract met algemene voorwaarden gebruik eHealth-certificaten
02/08/2017 - (325.91 KB)
1.0

De buitenlandse zorgverlener die via deze ‘hybride methode’ een eHealth-certificaat wenst aan te vragen, dient vooraf deze goed ingevulde en ondertekende overeenkomst samen met een duidelijk leesbare recto-verso-kopie van zijn/haar geldige identiteitsdocument te versturen naar de dienst eHealth Certificates.

Identity & Authorization Management (I.AM)
Documents Versie Beschrijving
I.AM Connect - Technical specifications
29/06/2017 - (852.54 KB)
1.0

eHealth I.AM Connect is an identity and access management solution for web applications and RESTful web services. This document provides functional and technical information and allows an organization to integrate and use eHealth I.AM Connect.

I.AM Connect – Client registration
29/06/2017 - (446.49 KB)
1.0

eHealth I.AM Connect allows client to access REST services for the eHealth domain. This document will serve as base to register the client and must contain all information required to add the partner to the federation.

I.AM Connect – Realm registration
29/06/2017 - (446.28 KB)
1.0

eHealth I.AM Connect allows clients to access REST services for the eHealth domain. This document will serve as base to register the realm and must contain all information required to configure the realm in the AuthorizationServer.

Mediprima – Gegevensbank van beslissingen opgevolgd door de OCMW's
Documents Versie Beschrijving
Mediprima - Specifieke documentatie Ziekenhuizen
13/07/2017 - (835.47 KB)
1.0

Gids voor de softwarehuizen van de ziekenhuizen.

MediPrima - Specifieke documentatie
29/06/2017 - (101.09 KB)
1.0

Handleiding voor softwarebedrijven voor ziekenhuizen voor een goede integratie van de diensten

Mult-eMediatt
Documents Versie Beschrijving
Directory WS
21/09/2017 - (984.33 KB)
1.2

A directory was created, allowing new projects, such as those for administrative simplification, to retrieve specific information not present in other authentic sources. It is a register, storing actors that are linked to each other with a certain quality code for a certain period and can be consulted via the DAta Attribute Service (DAAS). The Directory Web Service is the service allowing privileged partners to add data to the directory.
This cookbook provides functional and technical information and allows an organization to integrate and use this service.

Release Notes
Documents Versie Beschrijving
Release Notes Major Release R2017.2
04/09/2017 - (342.89 KB)
1.0

Major Release van 22/10/2017

Service eHealth IdSupport
Documents Versie Beschrijving
eHealth platform Id Support WS - Cookbook
20/07/2017 - (1.11 MB)
1.2

The eHealth platform Id Support WS is intended to be used only by authorized healthcare professionals and institutions in the context of the care of the patients and the implied relations with the Belgian Social Security (e.g. insurance status verification). This cookbook explains the structure and content aspects of the possible requests and the replies. An example illustrates each of those messages. Also, a list of possible errors can be found in this document.

Serviceniveaus
Documents Versie Beschrijving
KPI (Key Performance Indicators)
04/01/2018 - (132.01 KB)
3.0

KPI (Key Performance Indicators) are measurable variables allowing to analyze the eHealth-platform’s performance in order to achieve the objectives. This allows to measure if the objectives will be realized within the given time.

^ Back to Top