Patiënten

Patiënten

Nieuws

Meer nieuws

De werking van de algemene ziekenhuizen in België in cijfers

Het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid publiceert een rapport over de werking van de algemene ziekenhuizen in België. Meer info ...

Geneesmiddelen elektronisch voorschrijven: verplicht vanaf 1 januari 2020

Bent u arts, tandarts of vroedvrouw en u schrijft een geneesmiddel voor aan een niet-gehospitaliseerde patiënt? Dan bent u verplicht om elektronisch voor te schrijven sinds 1 januari 2020 (met uitzondering van enkele specifieke situaties). Meer info. ...

www.eenbijwerkingmelden.be: praktische en gebruiksvriendelijke onlineformulieren

Het FAGG heeft een onlineformulier ontwikkeld waarmee gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen melden. Dit nieuwe formaat sluit aan bij het meldingsformulier voor patiënten dat sinds maart 2019 online is. Nu kan iedereen bijwerkingen van geneesmiddelen melden via gebruiksvriendelijke onlineformulieren en dit via één enkel adres: www.eenbijwerkingmelden.be. ...

Onlinediensten

Onlinediensten

Dankzij deze toepassing kan de geïnformeerde toestemming van de patiënt met betrekking tot het delen van gezondheidsgegevens geregistreerd of ingetrokken worden in het kader van zijn zorg.

 

Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens.