Patiënten

Patiënten

Nieuws

Meer nieuws

Telematicapremie voor de tandartsen

Als tandarts, U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica. De telematicapremie 2018 kan worden aangevraagd van 15 oktober 2019 tot en met 15 januari 2020. Meer info ...

Desactivering van de toepassing eHealthConsent

Voor de registratie of intrekking van uw toestemming voor de uitwisseling van uw gezondheidsgegevens, de uitsluiting van een zorgverlener voor de raadpleging van uw gegevens en het creëren of verwijderen van een therapeutische relatie met een zorgverlener dient u voortaan gebruik te maken van het portaal MijnGezondheid, die vanaf nu ...

Telegeneeskunde en mHealth-toepassingen

In het kader van actiepunt 19 van het actieplan eGezondheid 2015-2018 hebben de FOD Volksgezondheid, het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en het eHealth-platform aan een kader voor de tegemoetkoming van telegeneeskunde en mHealth-toepassingen gewerkt. Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden in verband met de tegemoetkoming. ...

Onlinediensten

Onlinediensten

Dankzij deze toepassing kan de geïnformeerde toestemming van de patiënt voor de elektronische uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens geregistreerd of ingetrokken worden in het kader van zijn zorg.

Meer informatie over de geïnformeerde toestemming en het delen van gezondheidsgegevens

Vitalink is het nieuwe, digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens.