Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Gegevensbank voor de opvolging van de pandemische griep in het ziekenhuis (eH1N1)

Het doel van deze opvolging is de klinische evolutie van de griep snel vast te stellen.

Doelstelling

Het doel van deze opvolging is de klinische evolutie van de griep snel vast te stellen, waardoor:

  1. het hospitalisatiepercentage voor ernstige, acute ademhalingsinfecties voor verschillende leeftijdsgroepen kan worden ingeschat;
  2. de impact van de pandemie op het gebruik van de gezondheidsdiensten kan worden ingeschat;
  3. kan worden bijgedragen aan het meten van bepaalde ernstindicatoren, zoals de specifieke sterfte.

Functionaliteiten

Via de toepassing kunnen ziekenhuizen:

  • de formulieren invoeren voor de patiënten die voor SARI in het ziekenhuis zijn opgenomen. Er zal dagelijks een bestand aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid worden overgemaakt, nadat de gegevens geanonimiseerd werden.

Via de toepassing kan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid:

  • voor epidemiologische doeleinden anonieme informatie verkrijgen over de patiënten die door de ziekenhuizen zijn geregistreerd, met het oog op het analyseren van de omvang en ernst van de ziekte op basis van het aantal ziekenhuisopnames voor SARI.

Doelgroepen en toegangsregels

Deze toepassing wordt ter beschikking gesteld van personen die in het ziekenhuismilieu werken.
Om toegang te krijgen tot eH1N1, moet de gebruiker toegang tot de toepassing hebben gekregen in naam van het ziekenhuis waarvoor hij werkt.

Meer informatie

Het nummer 0800/99.777 kan gebeld worden voor problemen in verband met het verzamelen of het invoeren van gegevens. Wanneer u dit nummer belt, komt u op een keuzemenu terecht. Gelieve dan de instructies te volgen en het type problee m te specificeren.

Gebruikte basisdienst

^ Back to Top