Patiƫnten
Nieuws Januari, 2020

Januari, 2020

De werking van de algemene ziekenhuizen in Belgiƫ in cijfers

Het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid publiceert een rapport over de werking van de algemene ziekenhuizen in België. Meer info

Geneesmiddelen elektronisch voorschrijven: verplicht vanaf 1 januari 2020

Bent u arts, tandarts of vroedvrouw en u schrijft een geneesmiddel voor aan een niet-gehospitaliseerde patiënt? Dan bent u verplicht om elektronisch voor te schrijven sinds 1 januari 2020 (met uitzondering van enkele specifieke situaties). Meer info.

www.eenbijwerkingmelden.be: praktische en gebruiksvriendelijke onlineformulieren

Het FAGG heeft een onlineformulier ontwikkeld waarmee gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen melden. Dit nieuwe formaat sluit aan bij het meldingsformulier voor patiënten dat sinds maart 2019 online is. Nu kan iedereen bijwerkingen van geneesmiddelen melden via gebruiksvriendelijke onlineformulieren en dit via één enkel adres: www.eenbijwerkingmelden.be.