Nieuws April, 2021

April, 2021

eHealthmonitor:  uw mening over de applicaties van eGezondheid

De eHealthmonitor is een van de actiepunten van dit nieuwe plan 2019-2021. Dat is een jaarlijkse enquête bij zorgverleners en burgers, om hun kennis en gebruiksgemak te peilen van de eHealthapplicaties.  Vervolgens zullen ‘focusgroepen’ verbeteracties bespreken. Dit om de effectiviteit te verbeteren van het eGezondheidslandschap in België.

Voor 2019 onthulde eHealthMonitor onder andere:

  • een gebrek aan kennis van de mogelijkheden van e-gezondheidszorg, bij zorgverleners en burgers
  • dat bijzondere aandacht nodig is voor de toegankelijkheid van e-gezondheidsdiensten
  • dat de COVID-19-crisis de deur heeft geopend voor een aantal digitale toepassingen in de gezondheidssector (bv. invoering van teleconsulten). Er bestaat daarentegen nog steeds bezorgdheid dat het menselijke aspect van de zorg verloren gaat bij deze digitale overgang
  • dat de digitale uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners beter kan. Zij zijn ontevreden over de beschikbare digitale communicatiekanalen, en een meerderheid wisselt medische gegevens nog schriftelijk en/of telefonisch uit.
  • dat burgers weinig gebruik maken van nationale en regionale gezondheidsportalen

Om een beter en soepeler gebruik mogelijk te maken en om het vertrouwen in e-gezondheid te versterken, lijken een goede communicatie over de beschikbare instrumenten en de invoering van opleiding voor zorgverstrekkers van essentieel belang.

Vind alle resultaten van de 2019-editie van eHealthMonitor

De dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 15/09/2021 zal de optie bestaan om als patiënt zelf te beslissen om zonder papieren bewijs van elektronisch voorschrift, het kabinet van de voorschrijver te verlaten. Dat is de keuze van de patiënt zelf en hij/zij zal dat telkens aangeven aan de voorschrijver. Het is de taak van de voorschrijver om de patiënt goed en volledig te informeren over zijn rechten evenals mogelijkheden. De apotheker moet via zijn software in staat zijn om het voorschrift af te leveren, ook als er geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift wordt getoond.

Wat houdt de dematerialisatie precies in en wat verandert er voor de zorgverlener? Meer info.