Nieuws Januari, 2020

Januari, 2020

Cruciale eHealth-dienst vanochtend deels onbeschikbaar

 

Een cruciale eHealth-dienst, die de veiligheid van elektronische uitwisselingen bewaakt, was vanmorgen geruime tijd onstabiel. Voor een aantal artsen, apothekers en andere vakspecialisten waren sommige elektronische handelingen daardoor tijdelijk niet mogelijk. Er bestaan voor dergelijke situaties elektronische noodprocedures, maar ook deze procedures konden ditmaal niet voor een volledig behoud van de functionaliteiten zorgen. De situatie was tegen de middag volledig hersteld.

De cruciale veiligheidscomponent kampte met onvoorziene capaciteitsproblemen. Het ging initieel niet om een totale uitval, waardoor de omschakeling naar de voorziene noodprocedures een complexe aangelegenheid werd.

“Het eHealth-platform heeft het voorbije anderhalf jaar fors geïnvesteerd in de stabiliteit van zijn infrastructuur, in een snelle probleemdetectie en in geautomatiseerde noodprocedures. Daardoor is de beschikbaarheid aanzienlijk verhoogd. Het is jammer om vast te stellen dat de snelle omschakeling naar de voorziene noodprocedures vandaag niet volledig heeft gewerkt zoals bedoeld. We betreuren de overlast die dit voor de medische professionals heeft veroorzaakt”, aldus Frank Robben, administrateur-generaal van het eHealth-platform.

Nu de diensten weer volledig operationeel zijn, zal het eHealth-platform snel samenzitten met de technische partners in het eHealth-ecosysteem. Samen wordt zorgvuldig geanalyseerd waar de huidige situatie nog voor verbetering vatbaar is.

De werking van de algemene ziekenhuizen in Belgiƫ in cijfers

Het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid publiceert een rapport over de werking van de algemene ziekenhuizen in België. Meer info

Geneesmiddelen elektronisch voorschrijven: verplicht vanaf 1 januari 2020

Bent u arts, tandarts of vroedvrouw en u schrijft een geneesmiddel voor aan een niet-gehospitaliseerde patiënt? Dan bent u verplicht om elektronisch voor te schrijven sinds 1 januari 2020 (met uitzondering van enkele specifieke situaties). Meer info.

www.eenbijwerkingmelden.be: praktische en gebruiksvriendelijke onlineformulieren

Het FAGG heeft een onlineformulier ontwikkeld waarmee gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen melden. Dit nieuwe formaat sluit aan bij het meldingsformulier voor patiënten dat sinds maart 2019 online is. Nu kan iedereen bijwerkingen van geneesmiddelen melden via gebruiksvriendelijke onlineformulieren en dit via één enkel adres: www.eenbijwerkingmelden.be.