eHealth-platform

Authentieke bronnen

Inleiding

Een authentieke bron is een database die als referentie geldt voor de authenticatie, controle of consolidatie van informatie die nodig is voor het effectieve gebruik van toepassingen of informaticadiensten, in casu op het vlak van e-gezondheid voor wat het eHealth-platform en zijn toepassingen betreft.

Deze authentieke bron kan zelf samengesteld zijn uit een aantal databases afkomstig van diverse gevalideerde authentieke bronnen, waarbij de instelling die er eigenaar van is verantwoordelijk blijft voor de inhoud ervan.

Zo is bijvoorbeeld CoBRHA, de authentieke bron van het eHealth-platform, samengesteld uit verschillende gevalideerde gegevensbanken zoals het kadaster van de zorgverleners of het bestand van de zorgverleners, waarvoor respectievelijk de FOD Volksgezondheid en het RIZIV verantwoordelijk zijn.

Op deze portaalsite vindt u gedetailleerde informatie over onze authentieke bron CoBRHA en zijn gevalideerde gegevensbanken, beschikbaar via het eHealth-platform.

^ Back to Top