eHealth-platform

Verwijzingsrepertorium

Presentatie

Het verwijzingsrepertorium, zoals voorzien in artikel 5, 4°, b), van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, is een basisdienst van het eHealth-platform waarbij, met de toestemming van de betrokken patiënten, wordt aangeduid bij welke actoren van de gezondheidszorg welke soorten gegevens bewaard worden voor welke patiënten.

Het betreft dus een index van de gezondheidsgegevens van de patiënten. Een dergelijke index is de hoeksteen voor een gedecentraliseerd systeem inzake uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en zorginstellingen.

Momenteel zijn volgende gezondheidssystemen verbonden met het verwijzingsrepertorium: het hubs- en metahubsysteem, Vitalink, het Gedeeld Farmaceutisch dossier en Intermed. Op termijn kunnen ook andere systemen erin geïntegreerd worden mits de fundamentele principes en regels in acht worden genomen.

^ Back to Top