Toegankelijkheidsverklaring

Portaal van de diensten eGezondheid doet zijn best om zijn website voor iedereen toegankelijk te maken.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor het Portaal van de diensten eGezondheid: https://www.ehealth.fgov.be/nl.

Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Nalevingsstatus

Portaal van de diensten eGezondheid voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 23/09/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en WAVE Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van de W3C-criteria (in het Engels)

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 08/01/2021.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze eHealth-platform website? Neem dan contact op met study@ehealth.fgov.be.

Handhavingsprocedure

Krijgt u geen antwoord, of bent u niet tevreden met het antwoord dat u krijgt? Neem dan contact op met ehealth_service_management@ehealth.fgov.be.