Nuttige andere initiatieven

XERO Viewer biedt radiologen en clinici een veilige toegang tot het volledige medische beeldvormingsdossier van patiënten, in één oogopslag, van overal. Zonder download zijn beelden en verslagen beschikbaar, mobiel en op PC, voor real-time besluitvorming dichtbij de patiënt.

De chat en share tools ondersteunen de samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis: gebruikers kunnen tegelijkertijd eenzelfde beeld bekijken, mark-ups doen, terwijl ze direct online communiceren.

XERO Viewer ondersteunt de samenwerking over quarantainegrenzen, tussen teams in ziekenhuizen en teams in quarantaine, wat de continuïteit van radiologierapportering garandeert. Ook de gegevensuitwisseling tussen netwerken van hospitalen die samenwerken om bv. de belasting te spreiden, is mogelijk door XERO Viewer.

Een software is in ontwikkeling om, gebruik makende van de camera van een smartphone, bloedpulsen te meten en op basis daarvan aan de hand van artificiële intelligentie (AI) aanduidingen van SARS-CoV-2 besmetting vast te stellen. Om de AI algoritmen te trainen via deep learning technieken, zullen anonieme monitordata van besmette en niet-besmette patiënten bij de ziekenhuizen worden opgevraagd. De ziekenhuizen zorgen ervoor dat de meegedeelde monitordata daadwerkelijk anoniem zijn.
Omzeggens elk softwarepakket voor huisartsen, kinesisten, tandartsen en thuisverplegenden bezit de functionaliteit om een Newsflash prominent onder de aandacht te brengen van de gebruikers van het pakket. Deze functionaliteit kan door de overheid worden gebruikt om belangrijke nieuwe informatie omtrent Covid-19 bij de relevante doelgroepen in het oog te laten springen. De overheid stuurt daartoe een kort bericht met een bijhorende link naar een website naar de lijst van beheerders van de Newsflashes bij de leveranciers van de softwarepakketten.
PACSonWEB Homereading laat een radioloog toe om, op afstand, m.b.v. een PC of tablet en een smartphone, een protocollering te doen van CT-scans van de thorax en zo mogelijks een diagnose van Covid-19 te stellen. De toepassing bezit een spraakherkenningsmodule om het ingesproken protocol om te zetten naar een geschreven tekst.

icolung is een CE-gemarkeerde AI-software voor CT beelden en biedt een snelle en objectieve kwantificering van longpathologie op thorax-CT beelden in COVID-19 patiënten.

icolung is het resultaat van een internationale samenwerking tussen icometrix, VUB, UZ Brussel, KU Leuven, UZ Leuven, UZ Antwerpen en ziekenhuizen en organisaties wereldwijd.

LibreView is een beveiligd cloudgebaseerd systeem dat gekoppeld is aan het FreeStyle Libre System, waarmee zorgverleners glucosegegevens kunnen downloaden van het FreeStyle Libre System en waarmee diabetespatiënten kunnen worden gecontroleerd en opgevolgd met behulp van gemakkelijk te lezen rapporten van meerdere glucoseapparaten.

Met LibreView kunnen zorgverleners een consistente set rapporten krijgen, onafhankelijk van welke apparaten patiënten naar de praktijk brengen of op afstand uploaden. Er is geen fysiek bezoek aan het ziekenhuis vereist; gegevens kunnen vanop afstand worden opgevraagd van de glucoselezer die op de pc is aangesloten of automatisch na elke scan van de Mobile App FreeStyle LibreLink.

Een consistente set duidelijke, intuïtieve rapporten maakt het gemakkelijker en sneller om patronen en trends te ontdekken, waardoor zorgverleners beter kunnen beslissen over de behandeling voor hun patiënten.

4YourHealth laat de arts onder meer toe om het geneesmiddelenvoorschrift te versturen naar de Smartphone van de patiënt zonder het bewijs van voorschrift te moeten afdrukken. Als de patiënt vervolgens naar de apotheek gaat, zal de apotheker de streepjescode uitlezen om de geneesmiddelen af te leveren (zoals bij een vliegtuigticket).

De arts kan ook, op beveiligde wijze, andere gezondheidsinformatie aan zijn patiënt meedelen (allergieën, antecedenten, herinnering vaccinatie, resultaat bloedafname, risicofactoren, …). 4YourHealth is gratis en inbegrepen in de Medinect-licentie van de arts (de arts moet in het bezit zijn van het softwarepakket Medinect om gebruik te maken van 4YourHealth).

Met deze tools ondersteunt 4YourHealth de informatie-uitwisseling bij raadplegingen zonder fysiek contact.