SMS

Informatie per SMS over een Hoog Risico contact

U werd per SMS geïnformeerd dat u als een Hoog Risico Contact geïdentificeerd werd?

Dit betekent dat u onlangs nauw contact had met iemand die besmet was met het COVID-19 virus. Dit betekent niet noodzakelijk dat u zelf ook besmet bent, maar u wordt wel gevraagd enkele voorzorgsmaatregelen te nemen om de verspreiding van het virus te beperken.

Hieronder vindt u meer informatie en de te volgen stappen.

Wat is een Hoog Risico Contact?

We spreken van een contact met een hoger risico om besmet te zijn, indien u in nauw contact (meer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter) gekomen bent met iemand die op dat ogenblik besmet was.

Uit privacy-overwegingen wordt de identiteit van deze besmette persoon niet meegedeeld.

Wat moet ik nu doen?

Om deze epidemie te stoppen, moet iedereen die nauw contact had met een besmet persoon in quarantaine gaan.

De te volgen stappen hangen af van uw specifieke situatie:

Heeft u symptomen die wijzen op COVID-19?

De symptomen van het coronavirus kunnen heel divers zijn. Sommige mensen ontwikkelen er zelfs geen, maar dit zijn de hoofdsymptomen: hoesten, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, verlies van geur en smaak.
Ook deze klachten komen voor: koorts, spierpijn, vermoeidheid, loopneus of verstopte neus, keelpijn, hoofdpijn, gebrek aan eetlust, waterige diarree, verwardheid of plotse val.

Indien u één of meerdere van deze symptomen vertoont, neem telefonisch contact op met uw huisarts en ga in quarantaine. De huisarts zal beslissen of er een test dient afgenomen te worden en kan een arbeidsongeschiktheid attest uitschrijven.

U dient de volgende maatregelen toe te passen :

 • blijf thuis
 • draag altijd een mondneusmasker
 • was vaak uw handen
 • vermijd direct contact met andere mensen
 • probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen met wie je in contact bent geweest vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega’s, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, enz.)
 • je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, (gsm) telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres
 • je mag je woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen zoals voeding en geneesmiddelen. Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijd contact met anderen
 • je ontvangt thuis geen bezoek

Heeft u GEEN symptomen en bent u GEEN gezondheidsmedewerker?

Heeft u geen symptomen en bent u geen gezondheidsmedewerker, ga dan 10 dagen in quarantaine. U hoeft niet getest te worden.

U dient de volgende maatregelen toe te passen en direct contact met andere mensen vermijden:

 • blijf 10 dagen in quarantaine.
 • draag altijd een mondneusmasker.
 • was vaak uw handen.
 • je mag je woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen zoals voeding en geneesmiddelen. Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijd contact met anderen.
 • je ontvangt thuis geen bezoek.
 • als u symptomen krijgt, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Het is ook belangrijk dat u zelf de symptomen van COVID-19 in de gaten houdt, tot 4 dagen na de quarantaine. Als u symptomen krijgt zoals: hoesten, koorts, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, verlies van geur en smaak, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Het is ook aanbevolen om tijdens deze periode de basis-hygiënemaatregelen blijven toe te passen en sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden.

Een quarantaine document nodig? Neem dan contact op met het Call Center op 02 214 19 19 of met jouw huisarts.

Heeft u GEEN symptomen en bent u WEL een gezondheidsmedewerker?

Hebt u geen symptomen en bent u werkzaam in de zorg dan dient u in quarantaine te gaan en kan u zich laten testen, ten vroegste na 5 dagen. De duur van de quarantaine thuis is ten minste 7 dagen, mits het testresultaat negatief is. Indien het testresultaat (nog) niet gekend is, wordt de quarantaine verdergezet tot het resultaat gekend is, met een maximum van 10 dagen.

U dient de volgende maatregelen toe te passen en direct contact met andere mensen vermijden:

 • blijf in quarantaine
 • draag altijd een mondneusmasker
 • was vaak uw handen
 • je mag je woning enkel verlaten voor strikt noodzakelijke aankopen zoals voeding en geneesmiddelen. Je draagt hierbij altijd een mondmasker en vermijd contact met anderen
 • je ontvangt thuis geen bezoek
 • als u symptomen krijgt, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts

Het is ook belangrijk dat u zelf de symptomen van COVID-19 in de gaten houdt, tot 4-7 dagen na de quarantaine (afhankelijk duur quarantaine). Als u symptomen krijgt zoals: hoesten, koorts, kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, verlies van geur en smaak, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Het is ook aanbevolen om tijdens deze periode de basis-hygiënemaatregelen blijven toe te passen en sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden.

Een quarantaine document nodig? Neem dan contact op met het Call Center op 02 214 19 19 of met jouw huisarts.

Meer informatie

Voor personen die een essentieel beroep uitoefenen, zoals gezondheidsmedewerker, kan werken per hoge uitzondering toegestaan worden indien dit de enige mogelijkheid is om de continuïteit van de zorg/dienst te waarborgen, mits:

 • het dragen van adequate beschermingsmiddelen: een mondmasker in textiel voor alle verplaatsingen buitenshuis, dus ook op het werk. Voor zorgverleners moet adequate PBM gebruikt worden volgens de bestaande procedures (minstens chirurgisch masker, vanaf het betreden van de zorginstelling)
 • het naleven van een strikte handhygiëne
 • een actieve opvolging van de lichaamstemperatuur en mogelijke symptomen van COVID-19
 • het behoud van een afstand van minstens 1,5 m van collega’s
 • het vermijden van sociale contacten buiten het werk
 • het niet reizen

Waar kan ik mij laten testen?

Hieronder vind je een lijst met testcentra in België: