Patiënten
Onlinediensten eHealthConsent

Meer weten

Geïnformeerde toestemming

Via deze toepassing kan de geïnformeerde toestemming van de patiënt voor de elektronische uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens geregistreerd of ingetrokken worden in het kader van de zorg voor zijn gezondheid.

De draagwijdte en de garanties van deze toestemming worden beschreven in de beraadslaging nr. 12/047 van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid.

De toestemming geldt voor de volgende elektronische uitwisselingen:

De eHealthConsent-toepassing laat de registratie of intrekking van de geïnformeerde toestemming toe door zowel de burger, als door een arts, een apotheker, administratief personeel van een ziekenhuis of van een ziekenfonds (onder de verantwoordelijkheid van een arts) op verzoek van de burger. Naast de eHealthConsent-toepassing kunnen ook de toepassingen van zorgverleners en die van de “hubs” de registratie of intrekking uitvoeren.

Naast de registratie of intrekking toont de eHealthConsent-toepassing ook de historiek van de toestemming.

Therapeutische relaties tussen een patiënt en zijn zorgverleners

De eHealthConsent-toepassing biedt ondersteuning bij het beheer van de therapeutische relaties tussen een patiënt en zijn zorgverleners in het kader van de uitwisseling van gezondheidsgegevens (overeenkomstig de principes inzake bewijs van een therapeutische relatie zoals uiteengezet in beraadslaging nr. 11/088 van de afdeling gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid). Raadpleeg de nota over de elektronische bewijsmiddelen.

De therapeutische relaties tussen patiënt en zorgverlener worden geverifieerd in de volgende toepassingen:

  • de uitwisselingen van gegevens binnen het systeem genaamd “Hubs & metahub
  • de uitwisselingen van gegevens binnen het “Vitalink”-systeem "Vitalink",
  • de raadpleging van de toelatingen inzake terugbetaling van geneesmiddelen van “Hoofdstuk IV”.

Een burger kan een therapeutische relatie met een zorgverlener registreren of intrekken en al zijn therapeutische relaties raadplegen. Een zorgverlener kan, in aanwezigheid van een patiënt, een therapeutische relatie met deze patiënt registreren aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt. Als de patiënt zijn pincode invoert, kan de zorgverlener bovendien, op vraag van de patiënt, de therapeutische relaties tussen deze patiënt en andere zorgverleners registreren, intrekken of raadplegen.

Voor patiënten die geen elektronische identiteitskaart hebben, is de SIS-kaart (tot eind 2016) of ISI+-kaart nodig om de therapeutische relaties te kunnen registreren.

De therapeutische relaties die gelinkt zijn aan het bestaan van een GMD kunnen via de toepassing enkel geraadpleegd worden.

Net als bij de geïnformeerde toestemming, kunnen therapeutische relaties ook geregistreerd worden met behulp van de toepassingen van zorgverleners.

Ter informatie, de duur van de verschillende therapeutische relaties:

Zorgverlener

Omstandigheid

Duur

Individuele zorgverlener

Consultatie

15 maand

Verwijzing

3 maand

Huisarts

Globaal Medisch Dossier (GMD)

1 jaar

Medisch Huis (wijkgezondheidscentrum)

Alle prestaties

Duur van inschrijving (via gmd)

Ziekenhuis

Consultatie spoedgevallen

1 maand

Hospitalisatie

3 maand

Ambulante behandeling

3 maand

Apotheker

Aflevering

15 maand

Uitsluitingen van zorgverleners

Via de toepassing kan de burger ook  zorgverleners uitsluiten.

Deze functionaliteit is enkel toegankelijk voor de burger zelf. De uitsluiting gebeurt op basis van het RIZIV-nummer van de zorgverlener.  

Deze modaliteiten zijn beschreven in « Nota betreffende de geïnformeerde toestemming "hubs & metahub"-project » (beraadslaging nr. 11/046).

Huidige beperkingen van de toepassing

Momenteel is het beheer van uitsluitingen en therapeutische relaties beperkt tot artsen, zelfstandige verpleegkundigen en apothekers titularis van een openbare officina.

Beheer door ouders van minderjarige kinderen

Ouders van minderjarige kinderen kunnen het beheer uitvoeren voor hun kinderen totdat deze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Hiervoor moeten ze bij het aanmelden aan de toepassing de desbetreffende mogelijkheid kiezen.

Doelgroep

Deze toepassing is bestemd voor de burgers, artsen, zelfstandige verpleegkundigen (die binnen een openbare officina werken) en het administratief personeel van de ziekenhuizen en de ziekenfondsen.

Gebruikte basisdiensten