Hoe krijgt u toegang tot het portaal eGezondheid ?

Hoe krijgt u toegang tot het portaal eGezondheid ?

Individuele zorgverlener

Aanmelden is mogelijk via eID of token. U heeft automatisch toegang tot toepassingen die toegankelijk zijn voor personen met uw beroep of hoedanigheid in de gezondheidssector. Om uw beroep te controleren wordt beroep gedaan op de gegevens van het RIZIV en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Zorginstelling en -groepering

 • Om toegang te krijgen tot toepassingen voor instellingen dient de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) van uw instelling u toegevoegd te hebben als medewerker van die instelling.
 • De procedures die een Toegangsbeheerder (lokale beheerder) hiervoor moet volgen vindt u in het deel Gebruikers- en toegangsbeheer
 • Indien de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) u toegang heeft verleend, kunt u na aanmelden via eID of token gebruik maken van de toepassingen voor instellingen. U kunt medewerker zijn van meerdere instellingen. In dat geval krijgt u een lijst te zien met alle instellingen waar u deel van uitmaakt. U kiest dan de instelling waarvoor u deze toepassing wenst te gebruiken.
 • De toepassing kan van de gebruikers ook nog eisen dat ze een bepaalde bevoegdverklaring hebben. Deze wordt dan automatisch gecontroleerd aan de hand van de gegevens van onder andere het RIZIV en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Andere instelling

Voorlopig zijn er nog geen toepassingen beschikbaar voor andere instelling.

Volmachten

Ook al zijn er voorlopig nog geen toepassing gericht op burgers en ondernemingen, toch kunnen ook zij toegang krijgen tot bepaalde toepassingen via het systeem van volmachten. Sommige toepassingen laten toe dat het gebruik wordt uitbesteed aan een volmachthouder, die dan gebruik maakt van de toepassing in naam van de volmachthouder.

Webbrowsers

De diensten van het eHealth-platform zijn onderworpen aan zeer strikte veiligheidsregels. Wat dit betreft, voeren wij regelmatig testen uit teneinde een optimale toegang tot onze diensten te waarborgen in termen van beschikbaarheid en toegankelijkheid.

De toegang tot onze diensten via de hierna vermelde browsers is gewaarborgd:

Gebruikt u Windows 7 ?

Het portaal van de diensten eGezondheid ondersteunt de volgende browsers:

 • Internet Explorer : vanaf versie 11.
 • Mozilla Firefox : enkel de nieuwste versie wordt ondersteund.
 • Chrome : enkel de nieuwste versie wordt ondersteund.

Gebruikt u Windows 8 ?

Het portaal van de diensten eGezondheid ondersteunt de volgende browsers:

 • Internet Explorer : vanaf versie 11.
 • Mozilla Firefox : enkel de nieuwste versie wordt ondersteund.
 • Chrome : enkel de nieuwste versie wordt ondersteund.

Gebruikt u Windows 10 ?

Het portaal van de diensten eGezondheid ondersteunt de volgende browsers:

 • Internet Explorer 11.
 • Edge.
 • Mozilla Firefox : enkel de nieuwste versie wordt ondersteund.
 • Chrome : enkel de nieuwste versie wordt ondersteund.

Gebruikt u Mac OS X ?

Het portaal van de diensten eGezondheid ondersteunt de volgende browsers:

 • Mozilla Firefox : enkel de nieuwste versie wordt ondersteund.
 • Chrome : enkel de nieuwste versie wordt ondersteund.
 • Safari : vanaf versie 9.1.2.

Download de recentste versie van uw favoriete browser :

Indien u gebruik maakt van een andere browser dan de hierboven vermelde, dan kunt u problemen ondervinden bij het gebruik van onze diensten (geweigerde toegang, slechte performantie, onbeschikbaarheid van bepaalde functionaliteiten, …).

Het is dus belangrijk dat u op uw computer een systeem installeert dat door onze diensten werd getest (zie de lijst hierboven).

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met support [at] ehealth [dot] fgov [dot] be

^ Back to Top