Informatieverwerking vaccinaties

Overzicht

Het informatiesysteem met betrekking tot de COVID-19-vaccinaties moet de volgende processen ondersteunen:

 1. de selectie van de personen die uitgenodigd worden voor vaccinatie
 2. de vaccinatie-uitnodiging van de personen
 3. de reservatie van een tijdslot voor de vaccinatie
 4. de registratie van de vaccinatie
 5. het beheer van het individuele vaccinatieschema
 6. het beschikbaar stellen van de persoonlijke vaccinatie-informatie voor
  • de gevaccineerde persoon
  • de zorgverleners en zorginstellingen die een therapeutische relatie met de gevaccineerde persoon hebben
  • de contactcentra voor contactonderzoek zodat ze de maatregelen ten aanzien van hoogrisico-contacten kunnen evalueren
 7. de uitreiking van een vaccinatie-attest
 8. de berekening van de verdeling van de kosten van de vaccinatie tussen de Federale Staat en de deelentiteiten
 9. geneesmiddelenbewaking en traceerbaarheid van de vaccins tegen COVID-19, overeenkomstig de geldende regelgeving
 10. monitoring en surveillance na vergunning, nadat de gegevens geanonimiseerd werden of minstens gepseudonimiseerd indien anonimisering niet toelaat om de monitoring en surveillance na vergunning te realiseren
 11. ondersteuning van wetenschappelijk en statistisch onderzoek na anonimisering van de gegevens of op zijn minst pseudonimisering indien een anonimisering niet toelaat om het wetenschappelijk of statistisch onderzoek uit te voeren.

Om deze processen te ondersteunen worden 4 databanken gebruikt:

 1. De databank met vaccinatiecodes beheerd door de deelentiteiten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de vaccinatie en Sciensano
 2. Vaccinnet bij het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, met gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid tussen de deelentiteiten en Sciensano
 3. VONS (Vigilance Online Notification System) bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
 4. COVID-19 TestResult database bij Sciensano

Informations vaccinations schema