Hoe krijgt u toegang tot het portaal eGezondheid ?

Zorgverleners en burgers

Om toegang te krijgen tot het portaal eGezondheid en tot de online diensten ervan, moet de gebruiker verplicht twee stappen doorlopen: de authenticatie en de autorisatie.

 1. De authenticatie gebeurt aan de hand van:
  • de elektronische identiteitskaart - eID (+ pincode)
  • het Time-based One-time Password - TOTP
  • ITSME
  • het eHealth-certificaat
 2. De na te leven modaliteiten voor het verkrijgen van een autorisatie hebben betrekking op:
  • de erkende zorgverleners
  • de erkende zorgverleners binnen een instelling
  • de leden van een onderneming
  • de mandatarissen

Het is ook belangrijk dat u controleert of uw computer gebruik maakt van een systeem dat getest werd door het eHealth-platform. Onze diensten zijn immers onderworpen aan zeer strikte veiligheidsregels. In het kader hiervan voeren wij regelmatig testen uit om een optimale toegang te waarborgen op het vlak van beschikbaarheid en toegankelijkheid.

Via de volgende browsers is de toegang tot onze diensten gewaarborgd:

U gebruikt Windows 7?

Het portaal eGezondheid ondersteunt de volgende webbrowsers:

 • Internet Explorer: versie 11
 • Mozilla Firefox: versie 73
 • Chrome: versie 80

U gebruikt Windows 8?

Het portaal eGezondheid ondersteunt de volgende webbrowsers:

 • Internet Explorer: versie 11
 • Mozilla Firefox: versie 73
 • Chrome: versie 80

U gebruikt Windows 10?

Het portaal eGezondheid ondersteunt de volgende webbrowsers:

 • Internet Explorer: versie 11
 • Edge
 • Mozilla Firefox: versie 73
 • Chrome: versie 80

U gebruikt MacOsX?

Het portaal eGezondheid ondersteunt de volgende webbrowsers:

 • Mozilla Firefox: versie 73
 • Chrome: versie 80
 • Safari : versie 12

Download de laatste versie van de webbrowser van uw keuze:

Als u een andere browser gebruikt dan de voormelde browsers, dan kan het zijn dat u problemen ondervindt bij het gebruik van onze diensten (toegang geweigerd, slechte performantie, niet-beschikbare functionaliteiten, ...).

Voor meer informatie kunt u terecht bij support@ehealth.fgov.be.