Gebruikers- en toegangsbeheer

Gebruikers- en toegangsbeheer

De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit)

De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) is verantwoordelijk voor de toegangen van de organisatie.

Hij krijgt toegangscodes voor zijn organisatie. Daarmee moet hij het account voor zijn organisatie activeren.

Om meer te weten te komen betreffende de toegangsprocedure, gelieve onze gebruikershandleiding te raadplegen

De Hoofdtoegangsbeheerder (Verantwoordelijke Toegangen Entiteit) beheert alle hoedanigheden van een organisatie. Om dit te doen gebruikt hij de toepassing Consultatie van de toegangen voor Ondernemingen en Organisaties.

De Toegangsbeheerder (lokale beheerder)

Een Toegangsbeheerder (lokale beheerder) beheert voor uw organisatie de toegang tot alle beveiligde diensten op het platform eHealth. Hij is het die de zorgverleners van de organisatie via een gebruikersnaam en wachtwoord toegang geeft tot de beveiligde eHealth-toepassingen.

Eventueel kan hij zijn verantwoordelijkheid delen met een co-Toegangsbeheerder (co-lokale beheerder). Toegangsbeheerders (lokale beheerders) kunnen het beheer over de gebruikers verder delegeren aan beheerders van een subafdeling. Voorbeeld: een Toegangsbeheerder (lokale beheerder) van de hoedanigheid werkgever kan een beheerder aanstellen voor de subafdeling human resources.

Om de gebruikers en toegangen te beheren gebruikt de Toegangsbeheerder (lokale beheerder) de toepassing Consultatie van de toegangen voor Ondernemingen en Organisaties.

Toegang verlenen aan onbevoegden

Soms zal het nodig zijn om medewerkers die eigenlijk geen toegang hebben tot eHealth, toch tot het platform toe laten. Responsibility Management for Public Health (ReMaPH) maakt dat mogelijk.

Met ReMaPH is het ook mogelijk om rechten in te stellen, zodat bijvoorbeeld administratieve medewerkers toepassingen kunnen gebruiken onder verantwoordelijkheid van een arts. Op grond van de rechten van gebruikers onderscheidt men ‘profielen’; sommige profielen hebben meer en andere minder rechten in een toepassing.

Op ReMaPH is er geen externe controle. De Toegangsbeheerder (lokale beheerder) is verantwoordelijk voor de functies die hij aan de gebruikers toekent.

ReMaPH is toegankelijk via de toepassing Toegangsbeheer voor Ondernemingen en Organisaties.

Overzicht van profielen per toepassing

De volgende tabel geeft een overzicht van de profielen die toegang hebben tot de toepassingen op het eHealth-platform.

Ziekenhuis

Toepassing

Profiel

eCare-ORTHOpride

 • Orthopedist
 • Administratief (onder de verantwoordelijkheid van een orthopedist)

eCare-Tardis

 • Reumatoloog
 • Administratief (onder de verantwoordelijkheid van de reumatoloog)

eH1N1

 • Geen profiel vereist

eTCT

 • Geen profiel vereist

Kankerregistratie

 • WBCR-Geneesheer Specialist (type A)
 • WBCR-Oncologisch Coördinator (type B)
 • Administratief (onder de verantwoordelijkheid van een geneesheer specialist of een oncologisch coördinator)
Qermid Coronaire Stents
 • Cardioloog Qermid-Tuco specialist
 • Administratief onder verantwoordelijkheid van een cardioloog Qermid-Tuco specialist

Qermid©Hartdefibrillatoren

 • Qermid Cardioloog
 • Administratief onder verantwoordelijkheid van een Qermid Cardioloog

Qermid Pacemaker

 • Qermid Pacemaker
 • Administratief onder verantwoordelijkheid van een Qermid Pacemaker

Smureg

 • Smureg-READ
 • Smureg-DOWNLOAD

Vesta

 • Consultatie (niveau 2)
 • Beheer (niveau 3)

Groepering van verpleegkundigen

Toepassing

Profiel

Verzekerbaarheid

 • Geen profiel vereist

Facturatie derde betaler

 • Geen profiel vereist

Site-MUG

Toepassing Profiel

Smureg

 • Smureg-READ
 • Smureg-WRITE
 • Smureg-DOWNLOAD
 • Smureg-ADMIN

Site-PIT

Toepassing Profiel

Smureg

 • Smureg-READ
 • Smureg-WRITE
 • Smureg-DOWNLOAD
 • Smureg-ADMIN

Site

Toepassing Profiel

eBirth

 • eBirth- Beheerder
 • eBirth - Administratieve medewerker

Vlaamse gemeenschap

Toepassing Profiel

Moduledatabank

 • Moduledatabank-MDB_OFFICER
 • Moduledatabank-MDB_ADMIN
 • Moduledatabank-MDB_SECTOR_AWW
 • Moduledatabank-MDB_SECTOR_BJB
 • Moduledatabank-MDB_SECTOR_CGG
 • Moduledatabank-MDB_SECTOR_CLB

Kind en Gezin

Toepassing Profiel

Moduledatabank

 • Moduledatabank-MDB_sector_kg

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Toepassing Profiel

Moduledatabank

 • Moduledatabank-MDB_sector_vaph

Ondernemingen – Onderverdeling

Toepassing Profiel

Binc

 • Binc- BINC_RV
 • Binc- BINC_HV
Moduledatabank
 • Moduledatabank-MDB_user

Toepassingen die niet in deze tabel zijn opgenomen, vereisen geen interv entie van een Toegangsbeheerder (lokale beheerder).

^ Back to Top