Cluster 6 - eGezondheid met Mutualiteiten

  • 6.1 e-Attest voor arts-specialist, tandarts, kiné & logopedisten: deze dienst laat toe om de getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch via het MyCareNet-platform naar de verzekeringsinstelling van de patiënt (V.I.) te sturen
  • 6.2 eFac voor Medische Huizen, kiné & logopedisten: deze dienst (elektronische facturatie) laat toe dat elke instelling of zorgverstrekker elektronisch het facturatiebestand aan de verzekeringinstelling van de patiënt te sturen.
  • 6.3 Raadpleging Lid-gegevens: de dienst "gegevens van het lid” biedt de mogelijkheid om de informatie (verzekerbaarheid en afgeleide rechten) van de zorgbegunstigde te raadplegen om een correcte facturatie in het van de derdebetaler te kunnen uitvoeren
  • 6.4 Digitalisatie van revalidatie-overeenkomsten: In geval van functionele revalidatie van een patiënt moet het bevoegde ziekenhuis een verzoek tot instemming indienen bij de medische raad van de VerzekeringsInstellingen (VI’s) : in 2016/2017 hebben de ziekenfondsen een opportuniteitstudie uitgevoerd om te overwegen sommige van deze verzoeken te digitaliseren
  • 6.5 Digitalisatie van Hoofdstuk IV-akkoorden: de dienst aanvraag en raadpleging van de akkoorden voor geneesmiddelen uit hoofdstuk IV is beschikbaar voor de huisartsen en specialisten (aanvragen en raadpleging) en voor de apothekers en de sector van de ziekenhuizen (raadpleging). De raadplegingsdienst zal beschikbaar zijn voor ziekenhuizen en zal aangepast worden aan de specifieke kenmerken van de DB SAM V2 (RIZIV-project).
  • 6.6 Abonnementen bij Medische Huizen: aan de Medische Huizen wordt een elektronische dienst ter beschikking gesteld om een patiënt te registreren of uit te schrijven
  • 6.7 Digitalisatie van kiné-akkoorden: het doel is om de kine-sector elektronische diensten aan te bieden voor de communicatie van kennisgeving en aanvragen voor akkoorden

Raadpleeg het gedetailleerde programma van het actieplan 2019-2021