Cluster 5 - Patiënt als co-piloot

  • 5.1 Persoonlijk gezondheidsportaal: dit project is een vervolg en uitbreiding van het project AP10 Personal Health Viewer van het vorige actieplan. Via dit gezondheidsportaal krijgen burgers op een snelle en eenvoudige manier toegang tot hun gezondheidsgegevens die digitaal beschikbaar zijn, zodat ze o.a. bewuste keuzes kunnen maken.
  • 5.2 Digitaal Verwijsplatform: dit project wil de betrokkenheid van de patiënt bij doorverwijzingen van een zorgverlener naar een andere zorgverlener verhogen. De elektronische verwijzing zal raadpleegbaar zijn in de Personal Health Viewer zodat de patiënt de mogelijkheid krijgt om de voorgestelde doorverwijzing al dan niet te wijzigen.
  • 5.3 Orgadon: voor het beheer en de registratie van wilsverklaringen inzake orgaan, weefsel- en celdonatie zal de burger zal via verschillende kanalen zijn wilsverklaringen kunnen beheren: via de software van de huisarts, via de gemeente, via een toepassing beschikbaar via Personal Health Viewer.

Raadpleeg het gedetailleerde programma van het actieplan 2019-2021