Cluster 3 - Operational Excellence

  • 3.1 Basisarchitectuur: de basisarchitectuur van de eGezondheidstoepassingen is 10 jaar geleden uitgewerkt. Het is wenselijk om de architectuurkeuzes te evalueren en, zo nodig, bij te sturen.
  • 3.2 SLA’s en Service Management: Service Management is het beheer van de operationele e-Gezondheidssystemen en de rapportering erover aan alle betrokkenen. De eGezondheidsdiensten moeten permanent en performant beschikbaar zijn, zowel voor eindgebruikerstoepassingen en als voor de onderscheiden deelsystemen en –diensten.
  • 3.3 Business continuity: op elk moment (zowel bij geplande interventies als bij onvoorziene incidenten van de eGezondheidssystemen), moeten de zorgverstrekkers en zorginstellingen minimale functionaliteiten ter beschikking hebben. De continuïteit van hun basiswerking moet worden gewaarborgd door business continuity procedures.
  • 3.4 Documentatie, helpdesk & support: bij problemen met of vragen over gebruik van eGezondheidsdiensten is er nood aan ondersteuning van eGezondheidsdiensten om op een vlotte en adequate manier problemen op te lossen. Indien meerdere eGezondheidsdiensten of partners zijn betrokken, bestaat de noodzaak vooral in het coördineren van het realiseren van een oplossing.
  • 3.5 Testomgevingen : omgevingen, flows, processen, data: dit project zorgt voor een geïntegreerde testomgeving voor de softwareleveranciers, de ICT-afdelingen van zorginstellingen en de ontwikkelaars van diensten met toegevoegde waarde.
  • 3.6 Kwaliteit van gezondheidssoftware: om de kwaliteit van commerciële gezondheidssoftware te verzekeren is er behoefte aan expliciete en duidelijke kwaliteitsindicatoren en validatie ervan. De aanbieder levert via een zelfevaluatie-instrument de nodige informatie aan om een duidelijke beeld te kunnen vormen over de “kwaliteit” van het aangeboden product.
  • 3.7 Opleiding en vorming: de deelentiteiten bieden via partners vorming en opleiding aan, zodat zorg- en hulpverleners eGezondheid in de dagelijkse praktijk gaan toepassen; ze doen dit voor specifieke projecten van de deelentiteiten, maar ook voor projecten van de federale overheid.
  • 3.8 Administratieve werklastverlaging voor zorgverleners: de acceptatie van eGezondheidsdiensten door de zorgverleners en zorginstellingen wordt bemoeilijkt door de toegenomen rapporteringseisen van de overheidsdiensten. Dit project vertrekt van het standpunt van de gebruikers, inventariseert en optimaliseert de bestaande rapporteringsdruk.

Raadpleeg het gedetailleerde programma van het actieplan 2019-2021