Cluster 1 - Transversaal

  • 1.1 Communicatie: dit project focust op externe communicatie, m.a.w. naar zorgactoren, zorginstellingen, organisaties in de gezondheid of de zorg, softwareontwikkelaars en de burger
  • 1.2 Programma-monitoring: dit project concentreert zich op het opvolgen van het gebruik van de opgeleverde systemen door eindgebruikers en door eGezondheidsdiensten. Het wil een consistente en eenduidige verzameling opbouwen van functionele gebruikersgegevens.

Raadpleeg het gedetailleerde programma van het actieplan 2019-2021